Tarptautinių komercinių sutarčių principai

 5
Microsoft Word 90 KB
10 puslapiai

Unidroit referatas. Unidroit referatas.

TURINYS
TURINYS 2
ĮVADAS 3
1. KAS TAI YRA UNIDROIT 4
1.1 STRUKTŪRA 5
1.2 ĮSTATYMŲ LEIDIMO POLITIKA 5
1.3 Darbo metodai 7
1.4 Dabartinė darbo programa 8
2. UNIDROIT TARPTAUTINIŲ KOMERCINIŲ SUTARČIŲ PRINCIPAI 11
2.1 UNIDROIT tarptautinių komercinių sutarčių principų turinys 11
2.2 UNIDROIT tarptautinių komercinių sutarčių principų reikšmė 16
IŠVADOS 19
LITERATŪROS ŠALTINIAI 20

ĮVADAS

Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas (UNIDROIT) – tai nepriklausoma tarpvyriausybinė organizacija, įsikūrusi Villa Aldobrandini, Romoje. Jos paskirtis – nagrinėti poreikius ir metodus siekiant modernizuoti, derinti ir koordinuoti privatinę ir ypač komercinę teisę tarp valstybių ir valstybių grupių.
1994 m. buvo išleisti UNIDROIT Tarptautinių komercinių sutarčių principai. Tai apie trisdešimties metu darbo, kurį dirbo geriausi daugiau nei 50 valstybių teisės teoretikai ir praktikai, rezultatas. Šis taisyklių rinkinys gali būti apibūdintas kaip bendroji tarptautinė komercinių sutarčių teisė. Tarptautinių komercinių sutarčių principai laikomi vienu iš sėkmingiausiu UNIDROIT reguliuojamų sričių.
Pirmoje šio darbo dalyje bus detaliau aprašytas pats Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas, jo struktūra , įstatymų leidimų politika, darbo metodai, bei dabartinė darbo programa. Antroje darbo dalyje bus analizuojami UNIDROIT Tarptautinių komercinių sutarčių principai, jų turinys, bei reikšmė.

1. KAS TAI YRA UNIDROIT

Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas (UNIDROIT) – tai nepriklausoma tarpvyriausybinė organizacija, įsikūrusi Villa Aldobrandini, Romoje. Jos paskirtis – nagrinėti poreikius ir metodus siekiant modernizuoti, derinti ir koordinuoti privatinę ir ypač komercinę teisę tarp valstybių ir valstybių grupių [2].
UNIDROIT įkurtas 1926 metais kaip pagalbinis Tautų lygos organas, Institutas, po Lygos uždarymo, atkurtas 1940 metais daugiašalio susitarimo, UNIDROIT Statuto, pagrindu.
UNIDROIT organizacijos narystė apribota Valstybėmis prijungtomis prie UNIDROIT Statuto. UNIDROIT narės valstybės yra iš penkių kontinentų bei reprezentuoja skirtingų įstatymų leidimo, ekonominių bei politinių sistemų įvairovę bei skirtingą kultūrinę kilmę. UNIDROIT priklauso 59 narės valstybės. Valstybės yra šios: Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Bolivija, Brazilija, Bulgija, Kanada, Čilė, Kolumbija, Kroatija, Kuba, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Egiptas, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vatikanas, Vengrija, Indija, Iranas, Irakas, Airija, Izraelis, Italija, Japonija, Liuksemburgas, Malta, Meksika,...