Tarptautinio verslo aplinka

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 99 KB
12 puslapiai

Tarptautinio verslo aplinka kursinis. Tarptautinio verslo aplinka kursinis.

TURINYS

ĮVADAS 3
1. TARPTAUTINIO VERSLO APLINKA 4
2. TARPTAUTINĖS VERSLO APLINKOS SUDEDAMOSIOS DALYS 5
2.1. Ekonominė aplinka 5
2.2.Politinė aplinka 7
2.3.Teisinė aplinka 8
2.4. Ekologinė aplinka 9
2.5.Demografinė aplinka 11
2.6.Technologinė aplinka 13
2.7.Konkurencinė aplinka 15
2.8.Kultūrinė aplinka 16
IŠVADOS 19
LITERATŪRA 20

ĮVADAS

Tarptautinis verslas apima bet kokias ūkines operacijas, vykdomas tarp atskirų šalių.
Tokie veiklos tarpusavio santykiai gali susidaryti tiek privačių, tiek valstybinių organizacijų lygyje. Kai privačios kompanijos dalyvauja tarptautinėje veikloje, ūkinės operacijos vykdomos siekiant gauti pelną. Tuo tarpu firmų, subsidijuojamų vyriausybės, veikla ne visuomet orientuota į pelno gavimą.
Tarptautinė verslo aplinka tai sąveika tarp:
 dviejų šalių užsienio aplinkos jėgų, kai, ateinant į vieną šalį, vykdoma verslo veikla, akcentuota į kitos šalies vartotojus.
 Vietinių aplinkos jėgų ir užsienio aplinkos jėgų;
Tarptautinio verslo plėtrai didelę įtaką daro jo aplinkos(tiek išorinės, tiek vidaus) veiksniai.
Siekiant konkurencingumo bei veiklos efektyvumo labai svarbu nuolat susipažinti su naujausiomis aplinkos įvertinimo strategijomis, išmokti ne tik diagnozuoti galimą poveikį, tačiau išmokti analitiškai vertinti galimus pasikeitimus kurioje nors iš tarptautinio verslo aplinkų.
Darbo tikslas - apžvelgti ir paanalizuoti tarptautinę verslo aplinką ir ją įtakojančius veiksnius.
Uždaviniai:
 Aptarti tarptautinę verslo aplinką;
 Aptarti tarptautinės verslo aplinkos sudedamąsias dalis


1. TARPTAUTINIO VERSLO APLINKA
Tarptautinė aplinka yra sąveika tarp:
 Vietinių aplinkos jėgų ir užsienio aplinkos jėgų;
 Dviejų šalių užsienio aplinkos jėgų, kai, ateinant į vieną šalį, vykdoma verslo veikla, akcentuota į kitos šalies vartotojus.
Tarptautinio verslo plėtrai didelę įtaką daro jo aplinkos(tiek išorinės, tiek vidaus) veiksniai.Vienas žinomiausių naudojamų verslo aplinkos analizės modelių yra LEPEST- C modelis. Jis pateikia bendrą schemą, kurią pasitelkusi kompanija gali vertinti veiksnius, turinčius įtakos jos aplinkai, ir identifikuoti esmines kompanijos galimybes ir grėsmes. Tai padėtų išvengti kompanijai strateginio plaukimo pasroviui. LEPEST-C modelis remiasi plačiais teisiniais, ekonominiais, politiniais, ekologiniais, sociodemografiniais, ir technologiniais veiksniais, tuo tarpu C remiasi konkurentiniais kompanijos veiksniais.Tai adaptuotas Porterio penkių jėgų modelis.
Ir nors LEPEST-C modelis neišskiria kultūros aplinkos veiksnio, tai atliekant verslo aplinkos...