Tarptautiniai santykiai

Referatas
 5
Microsoft Word 79 KB
9 puslapiai

Tarptautiniai santykiai referatas. Tarptautiniai santykiai referatas. Tarptautiniu santykiu samprata. Galios didinimas referatas. Tarptautiniai ryšiai referatas. Tarptautiniu santykiu samprata. Galios didinimas referatas. Tarptautiniai ryšiai referatas.

1. Įvadas4
2. Pagrindiniai požiūriai į tarptautinių santykių formavimąsi5
3. Tarptautinių santykių paradigmos5
4. Naujųjų amžių tarptautinių santykių laikotarpiai ir požymiai6
5. Lietuvos tarptautinių santykių raida8
6. Trys tarptautinių santykių paradigmos8
7. George‘ o Modelski‘o tipologija10
8. Šaltojo karo pabaiga ir tarptautiniai santykiai11
9. Valstybių sąveikos priemonės ir metodai14
10. Išvados15
11. Naudota literatūra16
ĮVADAS


Dalykas, kuris tarptautinių santykių teorijoje retai pripažįstamas, nors jos istorijoje būta svarbių ir visada marginalizuotų išimčių (pavyzdžiui, taikos studijose arba tarpukario darbuose tarpvalstybinių santykių gerinimo klausimais), yra tai, kad tarptautinių santykių konceptualizavimo būdai konstatuoja pačią jų praktiką. Tas pats „protas“, kuris valdo mūsų mąstymą,taip pat padeda kurti tarptautinę praktiką. Tarptautinių santykių teorija yra implikuota tarptautinėje praktikoje jau dėl to, kad joje paprastai atskiriama etika nuo politikos ir siekiama „protu“ besiremiančio supratimo, nepriklausomo nuo etinių arba moralinių dalykų. Yra šios bendros tendencijos išimčių, ypač kai kuriuose darbuose, parašytuose dar prieš atsirandant tarptautinių santykių disciplinai. Toms išimtims taip pat priklauso daugelis tradicinių realistų, tokių kaip Niebuhras, Wolfersas ir Carras. Tačiau vyraujančioje disciplinos sampratoje šių normatyvinių ir etinių elementų paprastai mažai paisoma arba jie yra laikomi specifiškai realistinės interpretacijos bruožu. Vyrauja tokia tarptautinių santykių teorijos samprata, kuri etiką traktuoja kaip taikytiną tokiai visuomenei, kuri negali būti tarptautinė visuomenė. Todėl, tarptautinė teorija turi tendenciją virsti diskursu, kuris pats dalyvauja produkuojant ir reprodukuojant tokią tarptautinę praktiką, kuri kelia grėsmę, kuri disciplinuoja ir prievartauja kitus

Pagrindiniai požiūriai į tarptautinių santykių formavimąsi

Įvardijami 3 pagrindiniai požiūriai:
1) Konservatyvusis
2) Liberalusis
3) Revoliucinis

Konservatyvusis- į pasaulį kaip pagrindinę vertybę, akcentuoja status quo pasaulyje ir neskatina tarptautinių santykių pokyčių. Jis remiasi galios politikos dėsniais ir geriausiai atitinka tarptautinio saugumo sampratą, grindžiamą karine galia.
Liberalusis-į pasaulį skatina evoliucinį tarptautinių santykių keitimą.Šį požiūrį palaikančios teorijos dažniausiai kaip pagrindinę vertybę akcentuoja tarpusavio naudą, kuri gali būti gaunama dėl įvairiapusių tarptautinių santykių, o ne karinės galios didinimą . Karas vertinamas ne kaip neišvengiama realybė,...