Tarptautiniai santykiai

Konspektas
 5
Microsoft Word 270 KB
39 puslapiai

Tarptautiniu santykiu istorija konspektai. Tarptautiniu santykiu istorija konspektai. Tarptautiniai santykiai konspektas. Tarptautiniu santykiu konspektas. Tarptautiniu santykiu istorija konspektas. Tarptautiniai santykiai konspektas. Tarptautinių santykių konspektai. Tarptautiniu santykiu konspektas.

1. TARPTAUTINIAI SANTYKIAI KAIP STUDIJŲ OBJEKTAS

TS studijos tiria tuos politinius ir ekonominius, mažiau – kitų sferų reiškinius, kurie kerta valstybių sienas. Tai yra ne tik vyriausybių, tačiau taip pat korporacijų, nevyriausybinių organizacijų veiksmai. Šiuolaikiniame pasaulyje visi dalyvauja tarptautiniuose santykiuose. Analizuoti arba net kiek suvokti politinius procesus, vykstančius bet kokioje šalyje, neįmanoma, ignoruojant tos šalies tarptautinius santykius ir, plačiau, pasaulinę politiką.
TS daugumos politologų nuomone yra politikos mokslų (political science) dalis.
Pirma, vidaus ir užsienio politikos klausimai, ypač šiuolaikiniame pasaulyje, yra tiek persipynę, kad vienų negalima nagrinėti be kitų. Pav., Lietuvoje daug svarbių vidaus politinio gyvenimo aspektų priklauso nuo santykių su ES, kitomis užsienio valstybėmis, ir atvirkščiai, užsienio politikos pasiekimus ir nesėkmes dažnai nulemiai vidiniai politiniai procesai. Kai kurie autoriai net vartoja specialų terminą - intermestic policy, sudarytą iš žodžių international ir domestic policy.
Antra, tiek vidaus politikos, tiek tarptautinių santykių pagrindinės problemos yra tos pačios: galia, interesų ir vertybių konfliktai, sprendimų priėmimas, valstybės funkcijos ir t.t.Todėl analizuojant tiek vidaus, tiek užsienio politiką vartojamos tos pačios kategorijos ir sąvokos: “valstybė”, “valdžia”, “galia” “teisė”, “ideologija” ir t.t. Tai reiškia, kad iš esmės nagrinėjami tie patys reiškiniai, tik platesniu mastu ir kiek skirtingu požiūriu.
Trečia, kaip tarptautinių santykių veikėjai (actors) pastaraisiais dešimtmečiais šalia valstybių vis aktyviau reiškiasi nevyriausybinės organizacijos: transnacionalinės korporacijos (TNC, arba multinationals), politinės partijos, judėjimai, organizacijos, interesų grupės, atskiri individai.
Ketvirta, nagrinėjant tarptautinius santykius taikomi pagrindinai tie patys politikos mokslu metodai: stebėjimas, dokumentų analizė, palyginimas, modeliavimas, sisteminis metodas, kontent-analizė, įvykių analizė (event analysis), žaidimų teorija ir t.t

Pagrindinės pasaulinės politikos temos:
Politika: Saugumas;
Mažėjantis didžiųjų valstybių vaidmuo;
Destruktyvinio potencialo augimas;
Didėjanti socialinė mobilizacija;
Ekonomika: Globalinė ekonominė restruktūrizacija
1. pramoninės revoliucijos plitimas;
2. poindustriniai pokyčiai;
Platesnė aplinka: Demografinis pokytis (transition);
Augantis apsirūpinimas produktais;
Energetiniai pokyčiai (transition)
Didėjanti globalinės aplinkos įtaka

TS kaip atskira tyrimų sritis susiformavo pagrindinai XX...