Tarptautinė privatinė teisė

Teisės konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 577 KB
85 puslapiai

Privatine teise konspektas. Privatine teise konspektas.

TURINYS
ĮVADAS 3
I SKYRIUS 5
1.1 BENDRIEJI KLAUSIMAI 5
1.1.1 Jurisdikcijos klausimai 5
1.1.2 Pripažinimo klausimai 6
1.1.3 Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas 7
1.1.4 „Užsienio teisės“ samprata 8
1.1.5 Tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės viešosios teisės santykis 10
1.2 TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS ŠALTINIAI 11
1.2.1 Bendroji charakteristika 11
1.2.2 Konstitucija ir bendrieji teisės principai 12
1.2.3 Tarptautinės sutartys 13
1.2.4 Vidaus statutinė teisė 14
1.2.5 Teismų praktika 15
1.2.6 Papročiai ir teisės doktrina 16
1.3 KOLIZINĖS NORMOS 16
1.3.1 Kolizinės normos samprata 16
1.3.2 Kolizinių normų rūšys 17
1.3.3 Kolizinės normos struktūra 19
1.3.4 Pagrindiniai kolizijų sprendimo principai 19
1.4 PRELIMINARŪS KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU KOLIZINIŲ NORMŲ TAIKYMU 21
1.4.1 Bendrosios pastabos 21
1.4.2 Kvalifikavimas 21
1.4.3 Šalutinė problema 23
1.4.4 Išskaidymas 24
1.4.5 Grąžinimas 24
1.4.6 Atsisakymas taikyti užsienio teisę 26
II SKYRIUS: PROCESINIAI TARPTAUTINIO BYLINĖJIMOSI KLAUSIMAI 28
2.1 TEISMINIS PRIKLAUSYMAS 28
2.1.1 Bendrosios pastabos 28
2.1.2 Actiones in personam 29
2.1.3 Actiones in rem 30
2.1.4 Forum non conveniens 30
2.1.5. Lis pendens 31
2.1.6 Sutartinės jurisdikcijos ypatumai tarptautiniame civiliniame procese 32
2.1.7 Teisminis priklausymas pagal tarptautines sutartis 33
2.1.8 Ieškinio užtikrinimas 34
2.2 PRANEŠIMŲ IR ŠAUKIMŲ ĮTEIKIMAS UŽSIENIO VALSTYBĖSE 34
2.3 ĮRODYMŲ RINKIMAS UŽSIENIO VALSTYBĖSE 38
2.4 UŽSIENIO TEISMŲ SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMAS IR VYKDYMAS 39
2.4.1 Bendrosios pastabos 40
2.4.2 Pripažinimas pagal dvišales tarptautines sutartis 40
2.4.3 Pripažinimas nesant dvišalės tarptautinės sutarties 41
2.4.4 Kiti atvejai 41
2.5 TARPTAUTINIO KOMERCINIO ARBITRAŽO KLAUSIMAI 42
III SKYRIUS: TAIKYTINOS TEISĖS KLAUSIMAI 43
3.1 TEISĖ, TAIKYTINA ŠEIMOS TEISINIAMS SANTYKIAMS 43
3.1.1 Santuokos galiojimas ir sudarymo procedūra 43
3.1.2 Ištuoka 45
3.1.3 Sutuoktinių turtiniai ir asmeniniai neturtiniai tarpusavio santykiai 46
3.1.4 Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai 47
3.1.5 Įvaikinimas 48
3.2 TEISĖ, TAIKYTINA SUTARTINĖMS PRIEVOLĖMS 49
3.2.1 Šalių teisė pasirinkti taikytiną teisę 49
3.2.2 Teisė, taikytina nesant šalių susitarimo dėl taikytinos teisės 51
3.2.3 Specialus atvejai 52
3.3 TEISĖ, TAIKYTINA DELIKTINĖMS PRIEVOLĖMS 53
3.3.1 Bendrieji atvejai 53
3.3.2 Išimtys 54
3.4 TEISĖ, TAIKYTINA DAIKTINĖMS TEISĖMS 55
3.4.1 Nekilnojamieji daiktai 56
3.4.2 Kilnojamieji daiktai 57
3.5 TEISĖ, TAIKYTINA PAVELDĖJIMO SANTYKIAMS 60
3.5.1...