Tarptautinė ekonomika1

Konspektas
 5
Microsoft Word 501 KB
76 puslapiai


TARPTAUTINĖS PREKYBOS SAMPRATA, PRIELAIDOS, KRYPTYS IR PRIEMONĖS

Tarptautinė ekonomika – ekonomikos sritis, nagrinėjanti atskirų šalių
ekonomikų tarpusavio santykius, traktuodama kiekvieną šalį kaip atskirą
ekonominį vienetą.
TE nagrinėja tarptautinių ekonominių santykių teorinius pagrindus,
aktualiausias šiuolaikinės užsienio prekybos ir tarptautines finansų
problemas, ekonomikos bei politikos tarpusavio sąveiką moderniajame
pasaulyje.

Tarptautinės prekybos esmė ir svarbiausios egzistavimo priežastys
Šiuo metu visos valstybės, neatsižvelgiant į jų dydį, ekonominę
padėtį, technologinį išsivystymą bei kitas daugiau ar mažiau svarbias
charakteristikas, yra pasaulinio ūkio dalis. Pastarasis suvokiamas kaip
technologinių, ekonominių, informacinių, ekologinių, kultūrinių,
geografinių ir panašių ryšių visuma. Pasaulinis ūkis pradėjo formuotis
prieš daugelį metų ir tai visų pirma vyko tarptautinių mainų, o vėliau
prekybos dėka. Pradžioje tai buvo tik tam tikros žmonių grupės pragyvenimo
šaltinis bei kai kurių vartotojų norų tenkinimo šaltinis. Ilgainiui
tarptautinė prekyba išsivystė iki globaliai ir masiškai paplitusio
reiškinio, kuris tiesiogiai bei labai stipriai veikia kiekvienos valstybės
gerovę.
Šiuolaikinė TP - tai neatskiriama kasdienio gyvenimo dalis. Viena su
kita prekiaudamos šalys gali įsigyti užsieninių prekių žemesnėmis kainomis
negu gamindamos tokias pat prekes šalies viduje. Vadinasi, kiekviena šalis
iš prekybos stengiasi gauti naudos. Kas gi sudaro prekybos tarp šalių
ekonominį pagrindą?
TP pagrindas yra mainai ir specializacija. Taigi, TP yr apriemonė,
padedanti šalims vystyti specializaciją, didinti savo išteklių našumą ir
taip plėsti bendrą gamybos apimtį.
TP – tai pardavimo ir pirkimo procesas, vykdomas įvairiose šalyse tarp
pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų.
Šiam procesui būdingi 2 pagr.bruožai:
1) jis vyksta tarp dviejų ar daugiau valstybių – todėl prekyba,
vykdoma už valstybės sienų tampa šalies socialinės ir ekonominės politikos
objektu;
2) naudojamos įvairios valiutos su joms būdingais valiutų kursų
svyravimais.
TP ekonominės prielaidos:
1) Gamybos sąlygų skirtingumas – skiriasi gamtinės, klimatinės
sąlygos, apsirūpinimas ištekliais, todėl gaminamos prekės ar teikiamos
paslaugos labai skirtingos.
2) Skirtingi gamybos našumo lygiai – kiekviena šalis, naudodama
pažangesnę technologiją, specializuojasi gaminti tai, kas jai sekasi
geriau. Gamybos kaštai įvairiose šalyse skirtingi (skiriasi darbo jėga,
transportavimo, gamybos išlaidos,...