Tarpkultūriniai bendravimo skirtumai

Referatas
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

Tarpkulturiniai skirtumai referatas. Tarpkulturiniai skirtumai referatas.

ĮVADAS

Bendravimas - tai prasminga sąveika tarp dviejų ar daugiau žmonių.
‘‘Bendravimo prigimtis įžvelgiama žmogaus saviraiškoje, jo sugebėjime perduoti kitiems žmonėms tai, ką galvojame, jaučiame, kokiais matome save ir mus supančią aplinką. Bendraudami žmonės ne tik sąveikauja, bet ir pažįsta vienas kitą. Asmuo, bendraujantis su kitu, siekdamas geriau suprasti pašnekovą ir svarstomą problemą, pats atsiveria, net ir rizikuodamas. Tik esant tokiam atsivėrimui, bendravimas turi prasmę.
Bendraujant gerai būtų prisiminti tris principus.
Pirmiausia - empatija - gebėjimas įsijausti į kito vidinį pasaulį, “pagyventi” jo emocijomis, pažvelgti jo akimis į aplinką ir į save. Reikia prisiminti, kad svarbiausia empatijoje - kito supratimas, jį gerbiant noras jam pagelbėti. Tam tinkamai pasitarnauja autentiškumo principas: nuostata kiekviename bendravimo akte likti savimi, tikruoju “aš”, nesidangstančiu jokiomis kaukėmis. Bendravimas tampa lygiavertis, kai neužmirštame ir trečio, labai svarbaus akceptacijos principo: turimas galvoje visuminis kito žmogaus priėmimas, stengiantis pokalbyje jį pasitikti kaip vertą visokeriopos pagarbos subjektą, be išankstinių nuostatų ir prietarų, kad galėtume pašnekovą girdėti ir pokalbio metu mumyse formuotųsi tapatus kito vaizdas.
Taigi, bendravimas atskleidžia savo prasmę ne tik kaip malonumo siekimas, bet ir kaip vertybė, praturtinanti abi bendraujančias puses.“ (Wrede-Grischkat R. “Bendravimo menas”.145 psl).
Darbo tikslas – išanalizuoti kultūrinius bendravimo skirtumus.
Darbo uždaviniai :
 Išnagrinėti pasaulio bendravimo tradicijas, įpročius bei skirtumus.
 Apžvelgti bendravimo būdų raišką įvairiose kultūrose.
 Palyginti skirtingų kultūrų bendravimą.
 Išsiaiškinti aiškumo ir harmoningumo santykius tarp skirtingų kultūrų.
Tyrimų bazė – darbe naudotasi moksline literatūra, straipsniais bei publikacijomis mokslinėje bei periodinėje spaudoje.
Rezultatų reikšmingumas – įgiję elementarių bendravimo įgūdžių sugebėsime bendrauti ir derėtis įvairiose kultūrose, kas mums padės nepakliūti į keblią padėtį ir pasiekti tarptautinį pripažinimą. ....