Tarmybės lietuvių ir latvių kalbų žodyne

 5
Microsoft Word 117 KB
16 puslapiai

Kiek kainuoja zodynas latviu kalba lietuvius. Kursinis zodynas. Kiek kainuoja zodynas latviu kalba lietuvius. Kursinis zodynas.
TARMYBĖS LIETUVIŲ IR LATVIŲ KALBŲ ŽODYNE
KURSINIS DARBAS

TURINYS

Įvadas3
I. Tarmybių sąvoka, vartojimas5
II. Lietuvių ir latvių tarminė leksika:
1. Lietuvių ir latvių tarmybių morfologinė klasifikacija:
a) Tarmybės – daiktavardžiai ir jų junginiai7
b) Tarmybės – veiksmažodžiai ir jų junginiai8
c) Tarmybės – būdvardžiai8
d) Tarmybės – prieveiksmiai8
2. Semantinis klasifikavimas10
3. Tarmybių kiekybinis klasifikavimas15
Išvados18
Šaltiniai ir literatūra19
Priedai20

ĮVADAS
Jau Antikos laikais pastebėta, kad vienos tautos žmonės toje pačioje teritorijoje gali kalbėti nevienodai. Lietuvių kalba taip pat ne visur vienoda. Keliaujant per Lietuvą, nesunku įsitikinti, kad žmonės įvairiose vietose šneka vis kitaip, ir kuo toliau jie vienas nuo kito gyvena, tuo sunkiau tarp savęs susikalba 1
Tiksliai nustatyti, kada viena ar kita tarmė atsirado, yra sudėtinga. Senieji raštai rodo, kad lietuvių kalba tarmes jau turėjo iki lietuviškosios raštijos pasirodymo. Daugelis lietuvių kalbos tarmių skirtumų atsirado feodalizmo laikais ir net anksčiau. Lietuvių kaimo bendruomenė gyveno palyginti uždarą gyvenimą, todėl atsiradusi kokia nors kalbos naujovė neturėjo palankių sąlygų plisti po visą teritoriją. A. Baranauskas 1876 m. taip rašė apie tarmes: „Lietuviškos tarmės lygiai kaip didžiosios medžių šakos in mažens, o tos in dar smulkesnes šakojasi:<> taip jog kone kiekviena parapija turi vis savąją, bent kiek nuo kitų parapijų kitonišką ištarmę“ 2
Tauta nuolat kinta. Socialinių, politinių santykių raida, mokslo, kultūros plėtotė turi tiesioginę įtaką tiek latvių, tiek lietuvių kalboms, o ypač jautri išorės pakitimams yra kalba. Kinta tikrovė, kinta ir kalbos žodynas – atsiranda naujų žodžių, senieji nyksta ir pagaliau visai užmirštami. Todėl labai svarbu yra užrašyti tarminius žodžius, kadangi su kiekviena nauja karta jų vis mažiau atsimenama. Lietuvių kalbos tarmės yra tikras mūsų tautos pasididžiavimas. Pasaulyje nedaug yra vietų, kur tokia maža teritorija turėtų tiek daug ir tokių skirtingų tarmių, palyginti neblogai išlaikytų iki šių dienų. 3
Kursinio darbo Tarmybės lietuvių –latvių kalbų žodyne tikslai būtų tokie:
1. nustatyti, kaip lietuvių ir latvių kalbotyroje suvokiamos, apibrėžiamos tarmybės, nusakomos jų vartojimo sferos.
2. aptarti ir suklasifikuoti lietuvių tarminę leksiką (remiantis naujausiu lietuvių ir latvių leksikografijos leidiniu Lietuvių – latvių kalbų žodynas (toliau LLKŽ)):
a) morfologiniu aspektu;
b) semantiniu aspektu;
c) kiekybiniu...