Taktika

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Zmones tarnauja valdzios istaigoms kursinis. Zmones tarnauja valdzios istaigoms kursinis.

Įvadas

Lietuvos Respublikos pagrindinio įstatymo 5 str.3 d.nurodoma, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.LR policija, jos pareigūnai kaip sudedamoji valstybinių įstaigų dalis tarnauja visuomenei. Policija savo veiklą grindžia įstatymais, įsakymais, nutarimais, instrukcijomis ir kitais teisiniais dokumentais.Policijos veiklos principai:
1. Policija, vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, nešališkai gina visus asmenis, esančius LR teritorijoje, nepaisydama jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
2. Policijos veikla grindžiama demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms, humanizmo, visuomenės moralės, teisėtumo, veiklos viešumo, taip pat prievartos naudojimo tik būtinais atvejais ir jos proporcingumo principais.
Policijos pareigūnams tiesiogiai bendrauja su žmonėmis, ir dažnai tai tenka daryti esant konfliktiniai situacijai. Viena iš policijos veiklos krypčių yra ir šeimyniniai konfliktai . Šeimyniniai konfliktai yra daugiau ar mažiau akivaizdi kova tarp dviejų ar daugiau šalių, kurių nuostatos ir veikimo tikslai yra priešingi. Kiekvienas konflikto dalyvis gina savo interesus, kurių priešingos pozicijos ir priešingi tikslai. Konfliktui būtinas incidentas – nemalonus nesusipratimas, kai viena šalis pradeda veikti varžydama kitos šalies interesus.Jei kita šalis atsako tuo pačiu, konfliktas plečiasi.Kai vienos ir kitos konfliktuojančios šalies įžeidinėjimai, kaltinimai ir pan.veikla pasiekia kulminaciją pasireiškia atvira agresija.Ne kiekvienas incidentas plečiasi iki atviros agresijos.
Socialinės priežastys iš kurių kyla konfliktai:
1. Skirtingos vertybės.
2. Skirtingi tikslai.
3. Skirtingi interesai, poreikiai.
4. Tas pats tikslas.
5. Pažeistos vertybės.
6. Pažeisti interesai.
7. Galimybių ir reikalavimų neatitikimas.
Konfliktai dažniausiai būna tarp dviejų sutuoktinių, giminių, kaimynų, pažystamų žmonių. Konfliktai dažniausiai vyksta gyvenamose patalpose.Policijos pareigūnų įsikišimas į šeimyninį konfliktą yra būtinas, nes įsikišus galima atstatyti tvarka, ramybę, apsaugoti asmenis nuo sužalojimų kurie gali būti pavojingi gyvybei.Policijos pareigūnų dalyvavimas šeimyniniam konflikte gali kelti grėsmę ir patiems pareigūnams dėl šių priežasčių:
1. Šeimyninį konfliktą sukelia jo dalyviams didelį susijaudinimą, kurio veikiamas asmuo sunkiai kontroliuoja savo veiksmus ir gali užpulti policijos pareigūną.
2. Dažnai konfliktinėse situacijose vienas iš jos dalyvių yra neblaivus, o būdamas girtas, asmuo dažnai tampa agresyvus.
3. Dažnai konflikto dalyviai mano, kad tai yra jų asmeninis reikalas ir...