Svv vysymasis Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje.

Šiaulių universitetas socialinių
mokslų fakultetas

Referatas

“Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) vystymasis Lietuvoje”

Darba atliko: VEK – 4 studentė
Monika Šulskutė
Darbą tikrino: J. Staponkienė

2004

TURINYS
Įvadas………………………………………………………………………. 2
Kas yra smulkusis verslas?……………………………………………… 3
SVV įmonių skaičius 1992 – 1997m. …………………………………… 3
Smulkių ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje……………………… 3
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra…………………………. 4
Veikiančių SVV įmonių skaičiaus kaitos tendencijos…………………… 5
Įregistruotų bei likviduotų SVV įmonių dinamika……………………… 6
SVV užsienio prekyba…………………………………………………… 6
Individualioji veikla……………………………………………………… 7
Išvados…………………………………………………………………… 9
Literatūra…………………………………………………………………. 10

Įvadas
Mažų ir vidutinių įmonių steigimas – tai šalies ekonomikas stiprinimo bei stabilumo pagrindas. Tai ir vienas svarbiausių veiksnių plečiant bei stiprinant verslininkų sluoksnį, t.y. tą visuomenės dalį, kuri pajamų gauna iš savo ūkinės bei komercinės veiklos ir nereikalauja valstybės paramos. Be to, mažosios ir vidutinės įmonės yra pagrindinės bei vienos svarbiausių darbo vietų steigėjų. Jos dinamiškiausia, nuolat besikeičianti įmonių grupė. Mažas kapitalo poreikis, greitas reagavimas į rinkos pokyčius, konkurencijos didelėms valstybės įmonėms sudarymas, stambių įmonių aptarnavimas, naujų ir dažnai geresnės kokybės produktų, paslaugų ir gamybos procesų kūrimas, palanki šeimyninio verslo forma, efektyvi specialistų kvalifikacijos kėlimo galimybė – tai pagrindiniai smulkių ir vidutinių įmonių privalumai.
Analizuodami Europos Sąjungos ir kitų išsivysčiusių šalių patirtį negalime nepastebėti, kad rinkos ekonomikos konkurencingumą bei augimą didžia dalimi lemia smulkus ir vidutinio verslo plėtra. Šis ūkio sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujas darbo vietas tose veiklose, kurių produktai ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą.
Ilgą laiką Europos Sąjungos valstybėse nebuvo vieningo standarto, kuris griežtai nustatytų, kokia įmonė yra labai maža, kokia yra vidutinė ar didelė. Europos komisija apibrėžia...