Svietimas ir mokslas Lietuvoje istorija

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 108 KB
13 puslapiai

Mokslo istorija referatas. Mokslo istorija referatas.

TURINYS:
ĮVADAS 1
1.ŠVIETIMAS LIETUVOJE 3
1.1. Bendra švietimo sistemos padėtis 3
1.2. Žymiausi Lietuvos švietėjai 3
1.3. Švietimo reformos 5
1.4. Neoficialusis švietimas 6
2. LIETUVOS MOKYKLOS RAIDA 7
2.1. Ankstyvojo feodalizmo laikotarpis ir pirmosios mokyklos 7
2.2. Pradinių mokyklų raida 8
2.3. Vidurinės mokyklos, kolegijos ir panašaus tipo mokyklos 9
2.4. Mokyklos prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir jo metais 10
3.AUKŠTASIS MOKSLAS 11
3.1. Aukštojo mokslo poreikis 11
3.2. Lietuvos aukštosios mokyklos 11
3.3. Vilniaus universitetas 13
4.LIETUVIŠKA KNYGA 15
4.1. Knygos kelias 15
4.2. Spaudos draudimo metai 16
4.3. Vadovėliai 16
IŠVADOS 18
PRIEDAI 19
NAUDOTA LITERATŪRA: 21

ĮVADAS
Nūdien, naujausių technologijų, kurios vis dar tobulinamos, amžiuje kažin ar daugelis iš mūsų pamąsto, o nuo ko visa tai prasidėjo? Kas paskatino žengti tuos pirmuosius žingsnius tokių žinių aukštumų link? Atsakymas į šį klausimą tikriausiai būtų tik vienas – tai begalinis žmogaus domėjimasis viskuo, kas nauja ir dar neišbandyta. Pasaulis nuėjo ilgą ir sudėtingą kelią savo tobulėjimo link ir vis dar nesustoja. Kartu su visu pasauliu tobulėja ir tas nedidelis žemės plotas prie Baltijos jūros, kurį mes vadiname savo tėvyne, savo Lietuva. Lietuvių tautos mokslo troškimas ir net pats išlikimas kartais atrodo tiesiog neįtikėtinas. Gi na kartą buvome atsidūrę kažkieno priespaudoje, ne kartą buvo uždrausta siekti mokslo ar net skaityti, rašyti, kalbėti lietuviškai. Bet, matyt, troškimas būti, gyventi, o ne tik egzistuoti padėjo mūsų tautai išlaikyti kalbą, raštą, šviestis ir tobulėti.1. ŠVIETIMAS LIETUVOJE
1.1. Bendra švietimo sistemos padėtis
Šiandien neretai švietimą tapatiname su mokykla, nes čia visos sukauptos mokslo žinios perduodamos jaunosioms kartoms. Tačiau tokia nuomonė leidžia susidaryti klaidingą įspūdį, jog ten, kur nėra mokyklų nėra ir švietimo. Bet juk Lietuvoje pirmosios mokyklos pradėtos kurti tik XIV a., nors jaunoji karta vis dėl to buvo šviečiama ir iki tol. Žinios buvo perduodamos iš lūpų į lūpas, kol XVIII a. pab. – XIXa. pr. raštas pradeda užimti vis svarbesnę vietą materialinės ir dvasinės kultūros kūrimo procese. Kas skatino šį procesą? Pradėjus plisti Renesanso idėjoms atsiranda poreikis siekti išsilavinimo, skaityti ir kaupti knygas. Tai lėmė ir visam pasaulyje vykstantys kapitalistiniai procesai, ir Lietuvos miestų kūrimasis bei su tuo susijęs miestiečių skaičiaus augimas, ir taip pat politiniai faktoriai : Lietuvos – Lenkijos padėtis, bandymas rusinti ir keisti švietimo sistemą. Būtent šios...