Sveikatos stiprinimas

Referatas
 5
Microsoft Word 53 KB
5 puslapiai

Sveikatos stiprinimas referatas. Sveikatos stiprinimas referatas. Referatas apie psicines sveikatos stiprinima lt. Vaikai daug juda referatas. Referatas apie psicines sveikatos stiprinima lt. Vaikai daug juda referatas.

sVEIKATOS STIPRINIMAS,
VADOVAUJANTIS
“ANKSTYVOJO UGDYMO VADOVU”
ANKSTYVAJAME AMŽIUJE

Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo sampratoje teigiama, kad žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos yra jo vaikystėje. Todėl pačiu pirmuoju uždaviniu pažymima - saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius - saugumo, aktyvumo, saviraiškos. Šiandien, kalbėdama apie vaikų darželį, galvoju apie vaikus. Jiems pradėjus lankyti darželį, pedagogo pareiga ne tik tęsti šeimoje pradėtą darbą, bet ir siekti geresnių rodiklių. Šeima ir darželis- du partneriai, atsakingi už vaiko sveikatą ir visapusišką ugdymą. Darželio vaidmuo ugdant vaiko sveikatą užima labai reikšmingą vietą. Svarbus vaidmuo tenka auklėtojai, nuo kurios profesinio pasirengimo ir aktyvumo priklauso sveikatos ugdymo sėkmė. Sveikatos stiprinimas priklauso nuo sveikos gyvensenos.
Sveika gyvensena yra individo ar socialinės grupės gyvensenos forma, padedanti išsaugoti ir stiprinti sveikatą. Svarbiausi sveikos gyvensenos elementai yra tokie: higienos , sanitarijos ir saugos reikalavimų vykdymas, racionali mityba, nuolatinis fizinis aktyvumas, grūdinimasis, tinkamas poilsis, sveikatai žalingų įpračių atsisakymas, savitvarda, ramus dvasinis pasaulis.
Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo pagrindai formuojasi jau ankstyvoje vaikystėje. Vaikas, augdamas šeimoje, perima tėvų gyvenimo būdą, požiūrį, tradicijas. Tačiau ne kiekvienoje šeimoje vaikas gauna pakankamai žinių apie sveikatą , išmoksta ją saugoti, tausoti ir stiprinti. Todėl į pagalbą šeimai ateina ikimokyklinė įstaiga. Vaikų darželyje sveikatos ugdymo procesas orientuotas į sveikatos vertybes, kurios vaikui augant plečiasi, tobulėja, tampa įpročiu, o vėliau socialine norma.
Gera sveikata savaime neateina. Tam reikia valios, pastangų, tėvų ir pedagogų rūpesčio bei kruopštaus, sistemingo ir nuoseklaus darbo.
Ar galima apibūdinti sveiką vaiką nors bendrais bruožais? Netgi gerai nepažindami vaiko galime daug ką pasakyti apie jį pagal išorinius požymius ir išvaizdą.
Sveikas vaikas – aktyvus, linksmas, džiugios nuotaikos, geranoriškai nusiteikęs aplinkinių žmonių atžvilgiu. Jis komunikabilus, žingeidus , aktyvus, judrus.
Sveikas vaikas vystosi harmoningai, turi gerai išlavintas funkcines organizmo galimybes ir fizines ypatybes. Jis stiprus, ištvermingas, greitas, vikrus, kvėpavimas fizines veiklos metu gilus ir tolygus.
Jis užsigrūdinęs, nes jo termoreguliacinė sistema gerai prisitaikiusi prie temperatūros svyravimų. Vaikas neturi antsvorio, aktyvus, daug juda, turi gerą apetitą.
Emociškai ir psichiškai sveikas vaikas yra ramus, patenkintas,...