Sveikatos finansavimas

Medicinos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 39 KB
2 puslapiai

LIETUVOS SVEIKATOS PROGRAMA
Lietuvos sveikatos priežiūros finansavimas
Finansavimo mastas
Lietuvos nacionalinė sveikatos koncepcija ir Sveikatos sistemos įstatymas apibrėžė, jog pereinamojo į rinkos santykius periodo ekonominių sunkumų laikotarpiu išlaidos sveikatos priežiūrai neturi būti mažinamos, o visuomeninis finansavimas turėtų sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. bendrojo vidinio produkto (BVP). 19921995 m. statistikos duomenys rodo, jog ekonominio nuosmukio Lietuvoje sąlygomis 19921993 m. realus sveikatos sistemos finansavimas pastebimai sumažėjo, o 19941995 m. pradėjo didėti, nors 5 proc. BVP norma ir nebuvo pasiekta.
Lietuvos Respublikos nacionalinio ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšos
Ekonomikos lygio kilimas Lietuvoje (1 proc. 1994 m., 4 proc. 1995 m., 4,7 proc. 1996 m., 5,7 proc. 1997 m.) pagal Ekonomikos ministerijos ir tarptautinių organizacijų (Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos fondo) duomenis turėtų tęstis, 19982005 m. gamyba didės 35 proc. per metus. Jei valstybė siektų, kad 2000 m. sveikatos priežiūrai būtų užtikrinti 5 proc. BVP, realus (skaičiuojamas pastoviomis kainomis) sveikatos priežiūros finansavimas turėtų 19972000 m. didėti maždaug 8 proc. per metus, o vėliau finansavimo didėjimas turėtų sutapti su BVP augimu.
Be visuomeninio finansavimo (susideda iš valstybinio ir socialinio draudimo fondo finansavimo), sveikatos sektorius yra finansuojamas ir gyventojams mokant tiesiogiai. Namų ūkių tyrimai rodo, kad privatus finansavimas sudaro apie 20 proc. bendrojo finansavimo masto, arba 1997 m. jis sudarė apie 530 mln. litų. Bendras sveikatos priežiūros finansavimo mastas (visuomeninio ir privataus) dabartiniu metu sudaro apie 6 proc. BVP bei atitinka Rytų ir Centrinės Europos šalių standartus. Europos Sąjungos šalių praktiką ateityje atitiktų bendrųjų išlaidų svyravimas 6-8 proc. BVP ribose.
Apibendrinant išdėstytas mintis, galima...