Sveikatos draudimo sąvoka ir esmė

Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA
EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA
STUDIJŲ PROGRAMA FINANSAI

SVEIKATOS DRAUDIMAS: SĄVOKA IR ESMĖ

Referatas


4 NF studentė
LAIMA JURGUTYTĖ

Dėstytoja
ALEKSANDRA LEZGOVKO

Klaipėda 2003
TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………3
1. PRIVALOMAS SVEIKATOS DRAUDIMAS…………………………………4
1.1. Privaloma sveikatos draudimas………………………………………………4
1.2. Privalomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų………………………………5
1.3. Atlyginimas darbuotojams už sužalotą sveikatą………………………………6
2. PAPILDOMAS ( SAVANORIŠKAS ) SVEIKATOS DRAUDIMAS…………6
2.1. Savanoriškas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų…………………………7
2.1.1.Nelaimingo atsitikimo sąvoka………………………………………………7
2.1.2.Nedraudžiamos rizikos bei nekompensuojami nuostoliai……………………8
2.2. Ligos gydymo išlaidų draudimas………………………………………….…….9
2.3. Medicininių išlaidų kelionėje draudimas………………………………………10
Išvados……………………………………………………………………………….12
Literatūros sąrašas…………………………………………………………………13


Įvadas
Egzistuojanti draudiminė apsauga kiekvieną draudėją veikia dvejopai.
Visų pirma netikrumo dėl ateities jausmas yra pakeičiamas saugumo bei
pasitikėjimo jausmu. Be to, atsitikus draudiminiam įvykiui, yra
patenkinamas dėl šio įvykio atsiradęs poreikis. Nuo šio poreikio atskirais
atvejais ( pvz., sunki šeimos maitintojo liga, invalidumas ar mirtis )
priklauso ne tik nelaimės ištiktojo, bet ir jų aplinkinių likimas. Todėl
draudimu turėtų būti suinteresuotas kiekvienas asmuo. <…> Draudimas teikia
ne tik saugumo jausmą bei tenkina dėl draudiminio įvykio atsiradusi
poreikį, bet dažnai būna ir lėšų kaupimo forma ( pvz., kaupiamasis gyvybės
draudimas ).
Jei neegzistuotų draudiminė apsauga, dalis nelaimės ištiktųjų būtų
nustumti į skurdą, tuo pačiu tapdami našta visuomenei. Todėl socialiniu
požiūriu draudimas gali būti vertinamas kaip žmonių gerbūvio palaikymo bei
turtinių skirtumų tarp atskirų gyventojų sluoksnių mažinimo priemonė.
Ekonominiu požiūriu draudimas yra būtina vystymosi bei klestėjimo
sąlyga. Jeigu nebūtų draudiminės apsaugos, dalis rentabilių projektų būtų
atsisakyta, dalis kreditų įmonėms būtų...