Sveikatos draudimas

 5
Microsoft Word 195 KB
27 puslapiai

Visi darbai apie sveikatos draudimas. Visi darbai apie sveikatos draudimas. Kursinis lietuvos sveikatos draudimo sistema. Kursinis lietuvos sveikatos draudimo sistema.

TURINYS

ĮVADAS 4
1. TRUMPA SVEIKATOS DRAUDIMO PLĖTROS APŽVALGA LIETUVOJE 1989–1996 METAIS 5
1.1. Parengiamasis etapas 1988–1991 metais 5
1.2. Nuoseklaus sveikatos draudimo įgyvendinimo etapas 1991–1996 metais 6
1.2.1. Sveikatos draudimas, kaip sudėtinė socialinio draudimo dalis 6
1.2.2. Sveikatos draudimo elementų raida plėtojant Valstybinės ligonių kasos veiklą 6
1.2.3. Pirmo reformų etapo teigiami rezultatai 7
1.2.4. Sveikatos draudimo įstatymo rengimas 1990–1996 metais 8
2. SVEIKATOS DRAUDIMO SISTEMA LIETUVOJE, PRIĖMUS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMĄ 1996 05 21 10
2.1. Privalomasis sveikatos draudimas 10
2.1.1. Privalomojo sveikatos draudimo taryba prie LR vyriausybės 11
2.1.2. Valstybinė ligonių kasa 12
2.1.3. Teritorinės ligonių kasos 13
2.1.4. Privalomojo sveikatos draudimo finansai 14
2.2. Papildomasis (savanoriškas) sveikatos draudimas 15
2.2.1. Lietuvos papildomojo sveikatos draudimo modeliai 16
2.3. Privalomojo sveikatos bei papildomojo (savanoriško) sveikatos draudimo skirtumai 19
3. LIETUVOS IR KITŲ ŠALIŲ SVEIKATOS DRAUDIMO SISTEMŲ ANALIZĖ 20
3.1. Lietuvos ir Estijos sveikatos apsaugos sistemų palyginimas 20
3.1.1. Privalomasis sveikatos draudimas Estijoje 20
3.1.2. Lietuvos ir Estijos privalomojo sveikatos draudimo analizė 22
3.2. Lietuvos ir Rusijos sveikatos draudimo panašumai ir skirtumai 23
3.3. Lietuvos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės sveikatos priežiūros finansavimų sistemos, jų panašumai ir skirtumai 25
4. SVEIKATOS DRAUDIMO LIETUVOJE VERTINIMAS, KRITINIS POŽIŪRIS Į JO FUNKCIONAVIMĄ 27
IŠVADOS 31
LITERATŪRA……………………………………………………………………………………34

ĮVADAS

“Tegu vadovai, jei jie gali, saugo sienas nuo mirtinų užkrečiamųjų ligų. Tegu visose provincijose jie skiria į darbą žynius medicinos mokslo ir chirurgijos vyrus. Tegu jie stato ligonines ir jas geriau aprūpina. Tegu priima vaistų kontrolės įstatymus ir dar daugiau kitų priemonių gyventojų sveikatos apsaugai, bet tik leiskit pažvelgti jiems į vieną dalyką – būtinybę panaikinti ar bent padaryti labiau pakenčiamą didžiausią ligų šaltinį, begalinį žmonių skurdą. Antraip – vargu ar pamatysit kokią nors visuomenės sveikatos įstatymų naudą.”

J.P. FRANKAS, 1799 m.

Nuo tų laikų, kuomet Londono kavinėje, pavadintoje Loyd vardu buvo sudaryta pirmoji draudiminė sutartis (o tai buvo 1692 metais), panašių sandėrių esmė ne kažin kaip pasikeitė. Draudimo principas liko toks pats: visi moka po truputį, o tas, kam nutiko bėda, gauna būtiną sumą. Tokia bėda sveikatos draudimo atveju, o tiksliau...