Sveicarijos Svietimo sistema

Referatas
 5
Microsoft Word 88 KB
10 puslapiai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS


Šveicarijos švietimo sistema
Valstybės pagrindų individualus darbas

Parengė:
Tikrino: dėst.

Kaunas, 2005
Turinys


1.Įvadas3
2.Šveicarijos politinė sistema4
3.Šveicarijos švietimo sistema5
3.1 Ikimokyklinė pakopa6
3.2 Privalomas ugdymas ir mokyklų valdymas6
3.3 Pradinis ugdymas7
3.4 Vidurinis ugdymas7
3.4.1.Pirmoji vidurinė pakopa8
3.4.2.Antroji vidurinė pakopa8
3.5.Profesinis ugdymas9
3.6.Aukštasis mokslas9
3.6.1.Aukštojo mokslo struktūra10
4. Pedagogų rengimas12
5. Išvados14
6. Priedas15
7. Literatūros sąrašas15

1. Įvadas

Kiekvienos Europos šalies mentaliteto ir tradicijų plėtra labai priklauso nuo švietimo sistemos, jos tikslų, uždavinių ir pedagoginio ūgtelėjimo ne tik savo šalyje, bet ir Europos bendrijoje. Europos švietimo erdvei būdinga bazinė kompetencija: socialiniai, ekonominiai, politiniai ir psichologiniai gebėjimai gyventi daugiakultūrėje visuomenėje, savosios kalbos gryninimas bei kelių kalbų mokėjimas, informaciniai gebėjimai orientuotis spartėjančiame ir didėjančiame informacijos sraute, visą gyvenimą siekimas gyvenimo pilnatvės, asmeninio, profesinio ir visuomeninio tobulėjimo.
„Taigi šiais laikais tenka visiems mokytis: jaunoji karta perima sukauptą patyrimą, kad galėtų jį toliau gausinti, o vyresnieji jį turtina naujais atradimais, materialinės ar dvasinės kultūros sferoje, pažindami tai, kas nauja“ (V. Jakavičius, 1998, p.91).
Šio darbo tikslas – Šveicarijos švietimo sistema, jos ypatumai. Norėdami pasigilinti į bet kurios šalies švietimo sistemą, pirmiausia turime susipažinti su tos šalies politine sistema. Todėl vienas iš mano darbo uždavinių yra apžvelgti Šveicarijos politinę sistemą. Kiti uždaviniai: sužinoti, kaip veikia Šveicarijos švietimo sistema, išsiaiškinti, kaip ruošiami mokytojai. O pagrindinis klausimas: kokia Šveicarijos švietimo sistema.

2. Šveicarijos politinė sistema

Visos pasaulio šalys yra susiskirsčiusios pagal valstybės valdymo formas. Vienos yra monarchijos, kitos – respublikos. Pagal politinį režimą valstybės yra demokratinės, autoritarinės ir totalitarinės. O pagal santvarkos formas valstybės skirstomos į: unitarines, konfederacijas ir federacijas. Kuo skiriasi konfederacija nuo federacijos?
Konfederacija – tai sutartimi įtvirtinta dvišalė ar daugiašalė sąjunga valstybių, siekiančių tam tikrų bendrų tikslų (politikos, karinių, užsienio, ekonomikos ir pan.). „Konfederacijos tikslas – nepriklausomybės išsaugojimas, ramybės ir tvarkos užtikrinimas...