Svedijos monarchija

Referatas
 5
Microsoft Word 39 KB
2 puslapiai

Pjovimo procesai kursinis darbas. Pjovimo procesai kursinis darbas.

Švedijos monarchija
Seniausia patikima informacija apie Švedijos monarchiją - Svear karalystę - siekia IX šimtmetį. Tačiau karalių vardai žinomi tik nuo 980 metų. Per tūkstantmetį Švedijoje pasikeitė daugiau nei 50 karalių.
Ankstyvaisiais viduramžiais karaliaus galia buvo gana ribota. Jis daugiau buvo vyriausiasis kariuomenės vadas, o tikrąją politinę valdžią turėjo įvairių provincijų “teisininkai”. Iki pat XIII a. šios provincijos buvo nepriklausomi administraciniai vienetai. Tačiau bažnyčia padėjo sustiprėti centrinei valdžiai. Viena centrinės valdžios stiprinimo priemonių buvo visoje karalystėje galiojančių įstatymų išleidimas. Šie įstatymai 1350 m. pakeitė provincijų įstatymus.
Šioje pirmojoje šalies Konstitucijoje buvo nurodyta, kaip renkamas karalius, kokie yra jo ir Tarybos įgaliojimai bei teisės. XIV-XV a. Švedijos kilmingųjų luomas išsirutuliojo į tvirtą aristokratiją, turinčią didelę politinę galią ir įtaką karaliaus rinkimams. Švedija turėjo būti feodalinė valstybė, bet šią tendenciją sutrukdė karaliaus pastangos pasitelkus biurgerius ir stambiuosius žemvaldžius sustiprinti centralizuotą valdžią. Todėl XV a. buvo įsteigtas Riksdagas (parlamentas), kuriame buvo kilmingųjų luomo, bažnyčios, biurgerių ir žemvaldžių atstovai. Karaliaus Gustavo Vazos valdymo metais (1521-1560) monarchija taip sustiprėjo, kad sostas tapo paveldimas, o karalius - Švedijos bažnyčios galva.
Švedijos valstybė ir karaliaus valdžia dar labiau sustiprėjo po Trisdešimties metų karo valdant Gustavui Adolfui (1611-1632). Švedija tapo galingiausia valstybe Europos šiaurėje. 1680 m. Riksdagas buvo panaikintas. Įsigalėjo absoliuti karaliaus valdžia.
1809 m. Konstitucija yra seniausia pasaulyje konstitucija po JAV konstitucijos. Ji galiojo iki 1974 metų. Ši Konstitucija buvo sudaryta remiantis Monteskjė (Montesquieu) teorija apie valdžių atskyrimą,...