Supergreitųjų geležinkelių transporto plėtra pasaulyje ir jos perspektyvos Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 65 KB
7 puslapiai

Geležinkelių transporto analizė. Geležinkelių transporto analizė.

Turinys


Įvadas 3
Supergreitųjų geležinkelių linijų plėtros pasaulyje analizė 3
Perspektyvinio bendro Europos supergreitųjų geležinkelių tinklo analizė 5
Supergreitųjų geležinkelių paslaugų dalies keleivių vežimuose nustatymas 5
Kelevių vežimų supergreitaisiais geležinkeliais rinkos dalis, palyginti su oro transportu 6
Supergreitųjų geležinkelių transporto ryšio su kitomis transporto rūšimis nustatymas 6
Supergreitųjų geležinkleių linijų tiesimo Europoje išlaidos 7
Supergreitųjų geležinkelių transporto perspektyvos Lietuvoje 7
Literatūra 9

Įvadas

Geležinkelių transportas, konkuruodamas vežimų rinkoje su kelių bei oro transportu, sparčiai tobulėjo – didėjo važiavimo greitis, komfortiškumas, saugumas. Taip atsirado nauja geležinkelių rūšis – supergreitieji geležinkeliai, skirti keleiviams vežti. Iš pradžių traukiniai važiuodavo iki 160 km/h greičiu, tačiau tokie greičiai buvo permaži konkurencinėje kovoje su kitomis transporto rūšimis, ypač su oro transportu. Tad teko greičius didinti ir šiuo metu supergreitųjų linijų traukiniai važiuoja 260 km/h ir didesniu greičiu.
Didžiausias greitis supergreitųjų traukinių linijoje pasiektas 1990 m. Gegužės 18 d. Prancūzijoje – 515,3 km/h.
Iš viso pasaulyje yra daugiau kaip 5 tūkst. naujų supergreitųjų geležinkelių linijų ir daugiau kaip 11 tūkst. km rekonstruotų į supergreituosius geležinkelius. Nuo 1964 m. iki 2001 m. jais pervežta daugiau kaip 6 mlrd. keleivių. Kiekvieną parą pasaulyje kursuoja daugiau kaip 1,2 tūkst. supergreitųjų traukinių.

Supergreitųjų geležinkelių linijų plėtros pasaulyje analizė

Japonija. Dvi pirmosios supergreitųjų geležinkelių linijos pasaulyje atsirado Japonijoje – pirmoji linija tarp Tokijo ir Osakos atidaryta net prieš 42 metus, 1964 m. Supergreitieji geležinkeliai Japonijoje pavadinti šinkansen, vystėsi taip sparčiai, kad greitai tapo trečiuoju Tekančios saulės šalies simoboliu.
1998 m. gale Japonijoje supergreitųjų geležinkelių bendras ilgis buvo net 1982,5 km – t.y. beveik tiep pat, kiek sudaro visų Lietuvos geležinkelių ilgis. Japonijoje yra net 7 didelės supergreitųjų geležinkelių linijos.
Pradžioje supergreitųjų traukinių greitis buvo 210 km/h. Įdiegus naujus traukinių standartus greitis padidėjo iki 300 km/h. Vien tik Tokaido šinkansen linija jau važiavo daugiau nei 3,3 bilijono keleivių. Kitomis linijomis dar važiavo 5,6 bilijono keleivių. Vien tik Tokaido linija per per parą pravažiuoja net 285 traukiniai. Iš tokijo dienos metu išvykta iki 12 traukinių (mažiausias intervalas tarp išvykimų 3,5 min). Tad šinkansen...