Suomija1

Referatas
 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

SUOMIJA
BENDRA INFORMACIJA
Plotas -338 145 km2 Gyventojų skaičius -5 mln Gyventojų tankumas -6.2 gyv./km2 Santvarka –Respublika Valstybinė kalba-suomių, švedų Tikyba-liuteronų, stačiatikių Sostinė-Helsinkis
Suomijos plotas 338 145 km2, kurio 69% sudaro miškai, 10%- vandenys, 8%- dirbama žemė (žemės plotas 304 593 km2 ).Sienos: su Švedija (586 km), su Norvegija (727 km), su Rusija (1269 km). Didžiausias šalies ilgis nuo Hanko ligi Utsjoki- 1157 km, didžiausias plotas tarp Nearpio ir Ilomantsi miestelių- 542 km.
Suomija vadinama tūkstančio ežerų šalimi. Iš tikrųjų jų yra dešimtys tūkstančių. Ežerų 500 m2 ir didesnių yra 188 000 ( paprastai informaciniuose leidiniuose skaičiuojami tik didesnieji ežerai ir nurodoma esant 63 tūkst.). Salų 100 m2 ir didesnių- 179 000.
Aukščiausia vieta- Halti kalnas Laplandijoje 1328 m, ilgiausia upė Kėmijoki 483 km. Didžiausi ežerai: Didžioji Saimaa (4377 km2 ), Inari (1102 km2 ) ir Piaijianne (1054 km2 ).
GYVENTOJAI, VALDYMAS IR KULTŪRA
1994 m. sausio 1 d. Suomijoje gyveno 5080 mln. gyventojų. Vidutinis gyventojų tankumas- 16,7 žm/km2.
Valstybinės kalbos- suomių ir švedų, o nuo 1992 m. sausio 1 d.- ir samių, jų gyvenamuose valsčiuose šiaurėje. Pagal kalbas 93,2% gyventojų yra suomiai, 5,86%- švedai, 0,30%- samiai. Šiuo metu padaugėjo rusų (0,18%). Taip pat apie 5000 gyvena čigonų.
Pagrindinė tikyba- evangelikų-liuteronų, kurią išpažysta 86,7% gyventojų. Antroje vietoje- ortodoksų (1%), kitos tikybos-1,1%. Katalikų Suomijoje yra apie 3000.
Suomija yra parlamentinė respublika, nepriklausomybę gavusi 1917 m. gruodžio 6 d. Politinė valdžia yra tautos rankose, nes ji renka savo atstovus į Parlamentą. Į jį renkama 200 deputatų nuo visų partijų visuotiniu atviru ir slaptu balsavimu ketveriems metams. Aukščiausioji valdžia šalyje priklauso prezidentui, kuris renkamas šešeriems metams.
Marttis Ahtsaaris 1994 m. kovo 1 d. pradėjo eiti prezidento pareigas. Jis buvo dešimtasis Suomijos prezidentas. Profesionalus diplomatas, ilgai dirbęs įvairiose JTO diplomatinėse tarnybose. Naujasis prezidentas yra aktyvus Europos Sąjungos narystės šalininkas. Šiai idėjai pritarus referendume, Suomija 1995 m. sausio 1 d. taps ES nare.
Suomija atsikūrusią Lietuvos respubliką pripažino 1991 08 28. Suomijos ambasada Vilniuje atidaryta 1991 12 04 ir pirmuoju ambasadoriumi paskirtas diplomatas Taisto Tolvanenas.
Suomijos sostinė- Helsinkis, turįs 509 tūkst. gyventojų. Po jo eina jo miestas- palydovas Espoo ir Tamperė. Miestuose gyvena apie 64% gyventojų.
Pinigas - Suomijos markė. Didžiausias laikraštis – savaitraštis “Helsinkio žinios” suomių kalba ir “Hufvudstadsbladet”...