Sudėtiniai ir šalutiniai sakiniai

Konspektas
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

šalutiniai papildinio sakiniai. šalutiniai tarinio sakiniai. šalutiniai papildinio sakiniai. šalutiniai tarinio sakiniai. šalutiniai tarinio sakiniai tema. Salutiniai veiksnio ir tarinio sakiniai. Slutiniai tarinio sakiniai. Tarinio salutiniai sakiniai.

SUDĖTINIAI SAKINIAI
Sudėtinių sujungiamųjų sakinių visi dėmenys yra savarankiški, t.y. jiems nekyla klausimai vienam iš kito.
Jungtukai:
sudedamojo jungimo: ir, ir ir, nei nei, taitai.
priešinamojo arba gretinamojo jungimo: o, bet, tačiau, tik.
skiriamojo: ar, arba.
paremiamojo: tad, taigi, dėl to, todėl, užtat, užtai.

Sudėtiniams prijungiamiesiems sakiniams būdinga tai, kad vienas jo dėmuo gramatiškai priklauso nuo kito. Tai rodo jungiamasis žodis ir klausimas, į kurį atsako priklausomasis dėmuo. Šis dėmuo vadinamas šalutiniu sakiniu, o tas, kuriam priklauso – pagrindiniu sakiniu.
Jungtukai:
prijungiamieji jungtukai: ar, jei, jeigu, juo juo, juo tuo, kad, kad ir, kada, kadangi, kai, kaip, kol, nes, nors, vos, vos tik.
santykiniai įvardžiai: kas, koks, kuris.
prieveiksmiai: kur, kada, kaip, kiek, kodėl.

ŠALUTINIAI SAKINIAI
Šalutiniai veiksnio sakiniai atsako į klausimą kas? Jungiami: jungtukais kad, jog, ar, įvardžiais kas, koks, kuris, prieveiksmiais kur, kodėl, kaip.
Šalutiniai tarinio sakiniai atsako į klausimą koks? Kokia? Jungiami: jungtukais kad, jog, įvardžiais koks, kokia. Šalutiniai tarinio sakiniai paaiškina pagrindinio sakinio tarinio vardinę dalį.
Šalutiniai papildinio sakinai atsako į klausimus ko? Kam? Ką? Kuo? Jungiami: jungtukais ar, jog, kad, prijungiamaisiais žodžiais kas, kaip, kuris, kuri, kada, kur, kodėl.
Šalutiniai pažyminio...