Subjekto samprata subjektų teisnumas ir veiksnumas juridiniai asmenys

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 94 KB
11 puslapiai

PLANAS

ĮŽANGA

I. CIVILINĖS TEISĖS SUBJEKTO SAMPRATA. SUBJEKTŲ TEISNUMAS IR
VEIKSNUMAS

1. TEISNUMAS
1.1. LAISVĖS STATUSAS (STATUS LIBERTATIS)
1.2. PILIETYBĖS STATUSAS (STATUS CIVITATIS)
1.3. ŠEIMOS STATUSAS (STATUS FAMILIAE)
1.4. TEISNUMO SUMAŽĖJIMAS (CAPITIS DEMINUTIO)
2. VEIKSNUMAS

II. JURIDINIAI ASMENYS

IŠVADOS
LITERATŪRA

ĮVADAS

Jau seniausiais Romos gyvavimo laikais buvo vartojama privatinės teisės subjekto sąvoka, jo teisnumas bei veiksnumas. Šios teisinės kategorijos vartojamos ir šiuolaikinėje teisėje, tik per ilgą istorinį laikotarpį jos įgavo tam tikrų skirtumų, šiek tiek patobulėjo.
Šio darbo objektas yra romėnų teisėje bei šiuolaikinėje teisėje aptariamas civilinės teisės subjektas ir su juo siejamos dvi socialinės teisinės kategorijos - teisnumas ir veiksnumas. Taigi bus aptariama subjekto samprata, teisnumas, elementai, būtini caput t.y. persona, veiksnumas ir juridiniai asmenys bei jų požymiai.
Pagrindinis darbo tikslas: kadangi šiuolaikinė teisė daugelį teisės normų perėmė iš romėnų teisės, o ypač civilinė teisė, tai labai įdomu bei naudinga pažvelgti į tai giliau. Būtent todėl peržvelgsiu civilinės teisės subjekto sąvoką, su juo siejamus teisnumą ir veiksnumą bei romėnų pastebėtą juridinio asmens idėją.
Užsibrėžto tikslo bus siekiama nagrinėjant turimą literatūrą. Stengsiuosi parodyti skirtumus bei panašumus tarp romėnų bei šiuolaikinės teisės gebėjimo būti civilinės teisės subjektu.
Pagrindiniai darbo uždaviniai yra: išanalizuoti civilinės teisės subjekto sampratą; išnagrinėti privalomus asmenybės elementus ir jų reikšmę persona; aptarti veiksnumo būtinumo būti subjektu; išanalizuoti juridinio asmens sampratą ir bruožus.
Problemos ištirtumas: kadangi literatūros šia tema labai nedaug, tai naudojausi vienu vadovėliu t.y. I. Nekrošiaus, V. Nekrošiaus ir S. Vėlyvio parašyta knyga “Romėnų teisė”. Taigi daugelis šio darbo minčių yra vieningos šios knygos autorių nuomonei. Beje, palyginimui naudojau vadovėlį “Civilinė teisė” ir Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, kuris reglamentuoja šiuolaikinės teisės normas.

I. CIVILINĖS TEISĖS SUBJEKTO SAMPRATA. SUBJEKTŲ TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS

Teisė, kaip privalomųjų, valstybės sankcionuotų elgesio taisyklių (normų) visuma, reguliuoja žmonių tarpusavio santykius, vadinamus visuomeniniais. Šių santykių, reguliuojamų civilinės teisės normų, dalyviai ir yra civilinės teisės subjektai. Tai gali būti pavieniai žmonės – fiziniai asmenys, arba jų grupės, junginiai – juridiniai asmenys. Tačiau ne visi...