Studijų vizito airijos parlamente pamokos

Konspektas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

Studijų vizito Airijos parlamente pamokosSeimo kanceliarijos darbuotojų grupė rugsėjo 18-19 dienomis stažavosi Airijos parlamento (Oireachtas) žemuosiuose rūmuose, kurie angliškai vadinami Dol, airiškai rašoma Dáil. Pagrindiniai studijų programos akcentai buvo tokie: parlamentiniai klausimai ir teisėkūros darbas, patirtis dirbant su paklausimais Airijos parlamente, komitetų veikla, Europos reikalų komiteto darbas, organizacinė kanceliarijos struktūra ir kanceliarijos reforma. Derinantis prie programos, buvo parinkta atitinkama Lietuvos delegacijos sudėtis – jos pagrindą sudarė komitetų patarėjai. Seimo darbuotojų išvyką rėmė "Valstybės tarnautojų mokymo ir institucijų – dvynių" projektas. To projekto koordinatoriai jau gana išsamiai yra supažindinę Seimo darbuotojus su Danijos ir Suomijos parlamentų veikla, todėl buvo įdomu susipažinti su kiek kitokią parlamento struktūrą turinčia Airija – šalimi, padariusią didžiulę ekonominę pažangą nuo jos įstojimo į Europos Sąjungą pradžios. Airija daugeliu aspektų artima Lietuvai: panašus gyventojų skaičius, panašus valstybės plotas, pagaliau, labai panaši ir Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktui artima 1919 m. Airijos parlamento patvirtinta 1916-ųjų metų Airijos Respublikos Nepriklausomybės Deklaracija.
Lietuvos delegacija pirmiausia buvo supažindinta su Oireachto veikla ir struktūra. Žemuosiuose rūmuose yra 166 nariai, kurie renkami visuotiniuose rinkimuose. Skirtingai nuo Lietuvos Seimo, Dаil dirba 90-100 dienų per metus. Rudenį sesija prasideda tik spalio mėnesį. Komitetai dirba daugiau, jie kartais susirenka net vasarą. Aukštieji Airijos parlamento rūmai – Senatas (tariama Šenat, airiškai rašoma Seanad) dirba apie 60-70 dienų per metus. Senatorių yra 60. Iš jų 43 renkami atskiruose Airijos regionuose, 11 senatorių skiria Ministras Pirmininkas, o 6 yra išrenkami iš dviejų Airijos universitetų absolventų. Abeji rūmai turi galimybę kurti komitetus. Airijos parlamente yra ir atskirų rūmų komitetai, ir bendrieji abiejų rūmų komitetai. Nuolatinių komitetų praėjusios kadencijos Airijos parlamente buvo 14. Šiemet naujai išrinkto Parlamento komitetai mums stažuojantis dar nebuvo suformuoti, tačiau svarbiausi komitetai, pvz., Finansų komitetas, veikia nuolat, per visą rinkimų laikotarpį.
Vienas iš svarbiausių Airijos parlamente nuolat veikiančių komitetų yra abiejų rūmų jungtinis Europos reikalų komitetas. Jis po rinkimų suformuojamas pirmiausia. Komiteto tarnautojas Džimas Malkerinsas (Jim Mulkerrins) informavo, kad Komiteto sekretoriate be jo dar dirba vyresnieji politikos patarėjai, 2 universiteto mokslininkai, taip pat Premjero siųsti...