Stresas ir psichologines krizes

Referatas
 5
Microsoft Word 46 KB
4 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
KAS SUKELIA STRESĄ? 4
KOKIUS POKYČIUS ŽMOGAUS ORGANIZME LEMIA STRESAS? 4
KAIP ĮVEIKTI STRESĄ? 5
KADA KREIPTIS Į SPECIALISTĄ? 6
PSICHOLOGINĖ KRIZĖ 6
BENDRIEJI DEPRESIJOS POŽYMIAI 7
KODĖL DEPRESIJA ,,SUNKĖJA” 7
DVASINĖ BŪSENA 7
SAVIŽUDYBĖS PAVOJUS 8
JAUNŲ ŽMONIŲ SAVIŽUDYBĖS 8
SAVIŽUDYBIŲ RIZIKOS FAKTORIAI VYRESNIAME AMŽIUJE 8
SAVIŽUDYBĖS IR SPAUDA, 8
KAIP BENDRAUTI JEI … 9
KO NEDARYTI 9
PAGALBOS ŠALTINIAI 9
IŠVADOS 10
LITERATŪRA 11

ĮVADAS

Kasdienėje kalboje, žiniasklaidoje, mokslinėje literatūroje pastaruoju metu „streso“ sąvoka vartojama, nusakant pačius įvairiausius žmogaus gyvenimo įvykius bei išgyvenimus. Pabandžius apibendrinti visus „stresu“ vadinamus reiškinius, gali pasirodyti, kad viskas, kas nutinka žmogui nuo ankstyvo ryto iki gilaus įmygio vakare, yra stresas. Tenka pripažinti, kad šiuolaikinio žmogaus gyvenimo tempas greitas, jam keliami aukšti reikalavimai, dažnai tenka veikti esant sudėtingoms, neįprastoms situacijoms, spręsti konfliktus. Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad žmogus nuolat patiria stresą. Pasiduodami „streso“ propaguotojų įtakai, galime pasidovanoti chroniškų psichinės ir fizinės sveikatos problemų.
Nors nėra vieningo psichologų sutarimo, tačiau dažniausiai stresas apibrėžiamas kaip objektyviai ar subjektyviai žalingo stimulo sukelta organizmo būsena, lemianti fiziologinių ir psichologinių organizmo funkcijų bei elgesio pakitimus. Svarbu pastebėti, kad stresą gali patirti absoliučiai visi: vaikai, jaunuoliai, suaugusieji ar senyvi žmonės.

KAS SUKELIA STRESĄ?

Stresoriai – streso sukėlėjai yra skiriami į objektyviai ir subjektyviai žalingus.
Objektyviai žalingi stimulai dažniausiai yra pavojingi fiziškai, kelia grėsmę gyvybei. Nenuostabu, kai žmogui, vos nepakliuvusiam po automobilio ratais, ima smarkiau plakti širdis, išpila prakaitas. Tokias situacijas kaip stresines išgyventų daugelis, tačiau reakcijos stiprumas ir išorinis pasireiškimas būtų skirtingas, jį lemia individualios žmogaus organizmo ir būdo savybės.
Visiškai kitokie yra subjektyviai žalingi stimulai. Tai kiekvienam individualiai stresą sukeliantys veiksniai, pavyzdžiui, vienam žmogui vadovo išsakytos pastabos gali būti įprastas įvykis, kitam jos gali tapti streso priežastimi: žmogus nebegalės susikaupti ir produktyviai dirbti, jaus nerimą, išprakaituos. Subjektyviai žmogaus vertinama grėsmė – tai neatitikimas tarp aplinkos reikalavimų ir jo galimybių išpildyti ar sumažinti tuos reikalavimus. Vertinimas dažnai yra automatiškas, nė nepastebimas, nesąmoningas.
Viršininko pastaba...