Stresas ir jo valdymas paauglystėje

 5
Microsoft Word 104 KB
13 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3 psl.

1. LITERATŪROS APŽVALGA

1.1 STRESAS 4 psl.
1.1.2 STRESO SĄLYGOS 5 psl.
1.1.3 FIZIOLOGINIS STRESO SUVOKIMAS 6 psl.
1.1.4 ADAPTACIJA IR PASEKMĖS 7 psl.
1.2 STRESO VALDYMAS 7 psl.
1.2.1 STRESO PROFILAKTIKA 10 psl.
1.3 PAAUGLYSTĖ 11 psl.
1.4 STRESO ĮTAKA PAAUGLIUI 12 psl.

2. TYRIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, METODIKA IR ORGANIZAVIMAS 16 psl.
3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 20 psl.


IŠVADOS 27 psl.
LITERATŪRA 28 psl.
PRIEDAI 29 psl

ĮVADAS

Stresas – tai organizmo adaptacinių gynybinių reakcijų, kylančių veikiant kokiam nors dirgikliui, visuma. Stresą patiriantis organizmas tampa imlus daugeliui laiko ir civilizacijos ligų: infarktams, insultams, vėžiui, nervų ir skrandžio ligoms.
Stresas dažnai yra ankstyvosios paauglystės palydovas, nuo kurio priklauso psichologinė savijauta.
Gebėjimas įveikti įvairius stresus priklauso nuo daugybės veiksnių: paveldėtų savybių, išugdytų asmenybės bruožų, ankstyvos vaikystės patirties, tėvų, šeimos, mokyklos, kolegų ir bendraamžių įtakos, socialinių lūkesčių, mokymosi ir darbo pasiekimų.
Stresą gali sukelti netikėti, nauji, neaiškūs, neišvengiami, keli vienu metu vykstantys pokyčiai, paauglio atsiskyrimas nuo šeimos, artimų draugų, kitų jam svarbių žmonių. Psichologinė paauglių būklė labai priklauso nuo santykių su tėvais ir bendraamžiais. Tėvus ir vaikus sieja fiziologinės ir dvasinės reakcijos, jie veikia vieni kitų sveikatą, psichologiją. Dažnai stresinės situacijos kyla dėl netinkamų tėvų ir vaikų tarpusavio santykių ar įtemptos atmosferos šeimoje. Tokiems paaugliams ir dažniau blogai sekasi mokykloje – jie dažniau jaučiasi vieniši. Bendravimo paauglys dažniausiai mokinasi ne iš suaugusiųjų, o iš savo draugų. Tarp bendraamžių lengviau rasti emocinį palaikymą ir supratimą. Paaugliai, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesiseka bendrauti su vienmečiais, lieka atskirti nuo bendraamžių grupės. Nepopuliarūs tarp bendraamžių paaugliai tampa emociškai prislėgti, pernelyg įsigilinę į save, neužtikrinti savo reikšmingumu (Petrulytė, 2001).

1.1 LITERATŪROS APŽVALGA

1.1 STRESAS


Stresas XVII a. anglų kalboje buvo vartojamas nelaimės ar vargo prasme.XVIII a. žodžiu
„stresas“ išreikšdavo svorį ar spaudimą kurio nors asmens atžvilgiu. Vėliau šiuo žodžiu imta suprasti vidinės įtampos būseną, sukeltą dėl išorės sąlygų (Mielke, 1997).
Stresas – tai organizmo adaptacinių gynybinių reakcijų, kylančių veikiant kokiam nors dirgikliui, visuma (Rugevičius, 1987).
Iš tiesų stresas yra...