Strateginis planavimas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 79 KB
9 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS 3
1. STRATEGINIS PLANAVIMAS. JO ESMĖ IR REIKŠMĖ 4
1.1. Planavimas 4
1.2. Strateginis planavimas 5
1.3. Strateginio planavimo reikšmė 7
1.4. Strateginio planavimo esmė 8
2. STRATEGINIO PLANAVIMO PROCESO STADIJOS 9
2.1. Analizės stadija 10
2.2. Veiklos stadija 10
3. STRATEGINIO PLANO SUDARYMAS 12
IŠVADOS 14
LITERATŪRA 15

ĮVADAS

Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija pasiektų tikslą, jos vadovai apie galimybes ir besikeičiančių sąlygų poveikį turi mąstyti strategiškai. Norėdami žinoti, kada pradėti strateginius pakeitimus, jie privalo atidžiai stebėti išorinę aplinką. Be to, savo verslą jie turi taip gerai pažinti, kad nuspręstų, kurios rūšies strateginių pakeitimų imtis.
Planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį, kurios savo organizacijai trokšta vadovai. Planavimas yra pirmoji iš keturių pagrindinių valdymo proceso veiklų: planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip medžio kamieną, iš kurio auga organizavimo, vadovavimo ir kontrolės šakos. Taigi, planavimas vadovams yra labai svarbus.
Planavimas nėra vienkartinis veiksmas, kurio pradžia ir pabaiga aiški. Tai nenutrūkstamas procesas, atspindintis supančios aplinkos pokyčius bei prisitaikymą prie jų.
Kiekvienas iš mūsų planuoja ką veiks rytoj, poryt, o gal ir po metų. Kad planai išsipildytų, reikia nustatyti konkrečius, išmatuojamus tikslus su realiomis, pasiekiamomis ribomis. Tai taikytina ir organizacijoms.
Planavimas verslo organizacijose – tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti parinkimas. Be plano vadovai nežino, kaip efektyviai organizuoti žmones ir panaudoti išteklius. Jie net negali aiškiai įsivaizduoti, ko reikia organizacijai. Be plano jie negali vadovauti su pasitikėjimu ar tikėtis, kad kiti jais seks. Be plano tiek vadovai, tiek ir jų pasekėjai turi labai mažai galimybių pasiekti tikslą ar žinoti, kada ir kur nuklydo nuo kelio. Labai dažnai blogi planai veikia visos organizacijos būklę. Planavimas yra lemiamas
Šiame darbe aptariama, kas yra strateginis planavimas, kokia jo esmė bei reikšmė ir kaip parengti strateginį planą. Šio darbo tikslas – atskleisti, kokia strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje.

1. STRATEGINIS PLANAVIMAS. JO ESMĖ IR REIKŠMĖ

1.1. Planavimas

Planavimas gali būti apibūdinamas tiesiog kaip mąstymo procesas, kuris skatina tikslingai kurti. Tai yra sudarymas projekto,...