Strateginis marketingo planavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 122 KB
15 puslapiai

Marketingoplanavimas. Strateginis marketingo planavimas referatas. Marketingoplanavimas. Strateginis marketingo planavimas referatas.

1. Strateginis marketingo planavimas
1.1 Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui
Įmonės strateginis planavimas – tai įmonės tikslų bei galimybių ir jos kintamų marketingo galimybių suderinimo bei palaikymo procesas.
Strateginis planavimas remiasi aiškia įmonės misija, tikslais, tinkamos veiklos parinkimu bei suderintomis funkcinėmis strategijomis. Įmonės strategija priklauso nuo to, ko įmonė siekia ir kaip ji tikisi pasiekti savo tikslą. Todėl yra išskiriami du strategijų lygiai: įmonės ir atskirų prekių rinkos.
Nustačius tikslus, parenkama veiksmų seka. Kiekviena veiksmų seka turi remtis tam tikromis taisyklėmis – tai yra veiksmų politika. Veiksmų sekos pasirinkimo procesas yra suskaidytas į keturias dalis:
- įvairių veiksmų variantų sukūrimas ir tinkamiausio jų parinkimas;
- pasirinktos veiklos įvertinimas;
- veiksmų politikos nustatymas;
- pasirinktos veiklos finansavimas ir vadovavimas jai.
Pirmosios dvi dalys susijusios su strateginiu planavimu, o likusios – su plėtros planavimu. Po to rengiami du strateginio plano variantai: detalus planas ir bendras planas. Funkcinis planavimas prasideda nuo rinkos tyrimo, kadangi rinkos analizė įgalina nustatyti dabartinį įmonės verslą, t.y. veiksnius, darančius teigiamą ir neigiamą įtaką verslui.
Remiantis šia analize, parenkami rinkos segmentai kiekvienai įmonės gaminamai prekei. Marketingo planas parodo, kaip ir kur bus parduotos esamos prekės, kaip bus keičiama prekių gamyba, kokių veiksnių bus imtasi, esant tam tikrai situacijai rinkoje. Parengtas funkcinis planas pateikiamas įmonės vadovybei. Toliau norėčiau apibūdinti tris planus:
- Produkcijos plane numatoma, kaip geriausiai įvykdyti planuojamas marketingo priemones, koks turi būti produkcijos asortimentas ir gamybos apimtys;
Administraciniame plane atsispindi darbo ištekliai, organizacinė įmonės valdymo struktūra, personalo sudėtis;
- Finansiniame plane apskaičiuojamas finansinių išteklių poreikis ir numatomi jų gavimo šaltiniai.
- Taip pat naudojamas plėtros planavimas – ( tarpinė grandis tarp strateginio ir funkcinio planavimo ). Plėtros planavimo tikslas – užpildyti, o tiksliau – susiaurinti spragą tarp strateginio ir funkcinio plano. Jei įvertinus plėtros programas spraga vis tiek lieka, turi būti peržiūrėtas ir pakoreguotas strateginis planas, numatant papildomus išteklius. Paskutiniame etape sudaromas įmonės strateginis planas. Taigi galime teigti kad , marketingo planavimas yra sudėtinė įmonės strateginio planavimo dalis. Įmonės strategija ir marketingo strategija daugelyje veiklos sričių sutampa. Marketingas įvertina vartotojo poreikius , bei įmonės galimybes juos...