Stomotologinių paslaugų rinkos tyrimas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 111 KB
14 puslapiai

Rinkodaros tyrimai referatai. Rinkos tyrimai referatas. Rinkodaros tyrimai referatai. Rinkos tyrimai referatas.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA

RINKODAROS VALDYMO DARBAS
“STOMATOLOGINIŲ PASLAUGŲ RINKOS TYRIMAS”

Darbą atliko: stv1/2 studentas
Mindaugas Šunokas

Tikrino: asist.E Žiuperkienė

Klaipėda 2003

TURINYS

Įžanga ………………………………………………………………………3
1. Bendra rinkos charakteristika ………………………………………….4
1.1 Stomatologinių įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas ………………4
1.2 Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą ………………5
1.2.1 Savikaina ……………………………………………………….5
1.2.2 Vartotojų pajamos …………………………………………….5
1.2.3 Sezonas …………………………………………………………5
1.2.4 Kaina ……………………………………………………………6
2. Pasiūlos tyrimas …………………………………………………………7
2.1 Stomatologinių paslaugų teikėjų kiekybinis įvertinimas ir jų
galimybių analizė ……………………………………………………7
2.2 Svarbiausios paslaugų grupės, jų charakteristinė analizė ir
kainos …………………………………………………………………8
2.2.1 Dantų gydymas …………………………………………………8
2.2.2 Protezavimas ……………………………………………………9
2.2.3 Chirurginis gydymas ……………………………………………10
2.2.4 Higienistų paslaugos ……………………………………………11
2.3 Naujos stomatologinės paslaugos, jų perspektyvos ……………….12
2.4 Kainų tyrimas ………………………………………………………13
3. Paklausos tyrimas ………………………………………………………15
3.1 Gyventojų poreikis paslaugai ……………………………………….15
3.2 Paklausos priklausomybė nuo gyventojų perkamosios galios …….16
Išvados ………………………………………………………………………17
Literatūros sąrašas …………………………………………………………18
Priedai ………………………………………………………………………19

ĮŽANGA

Šiandien Lietuvai gyvenant rinkos sąlygomis, svarbų vaidmenį organizacijose įgauna rinkodaros tyrimai. Rinkodaros tyrimai - tai informacinė funkcija, jungianti organizaciją ir jos aptarnaujamą rinką. Pastaruoju metu rinkodaros tyrimams skiriamos išlaidos labai išaugo. Įmonės nori ir siekia priimti...