Stigma

Referatas
 5
Microsoft Word 80 KB
9 puslapiai

ĮVADAS
Mūsų referato tikslas susipažinti ir supažindinti kitus su stigmos psichologija ir destigmatizacija. Smulkiau išnagrinėti fizines ir psichines negales, sergančiųjų išgyvenimus ir jų integraciją ir priėmimą visuomenėje.

3

1. STIGMA
1.1. Stigmos sąvoka
1.1.1. Stigmos Apibrėžimas
Stigma - tai reiškinys, kai žmogus pasižymi kokiu nors nukrypimo požymiu, žyme ir ta žymė skiriasi nuo kultūriškai nusistovėjusių normų. (Goffman, 1936 ir Tseėlon,1992). Stigmos gali skirtis:
• Matomumu - kiek jos matomos, kiek jas galima nuslėpti
• Griaunamumu - kiek jos šokiruoja, yra svarbios bendraujant, kokią įtaką turi pačiam stigmatizuotajam
Autoriai E.Jones ir J.Price teigia, kad stigmos skiriasi savo bjaurumo laipsniu, kuris priklauso nuo to kiek estetiškai nepatraukli stigma, kiek ji trukdo bendrauti, kiek ji atgrasi kitiems visuomenės nariams.
Pagal Goffman (1936), stigmos skirstomos į:
• Fizinę - kūno trūkumai, sužalojimai, kūno dalių neturėjimas
• Psichologinę - psichikos liga
• Socialinę - gyvenimo stiliaus, būdo skirtumas nuo normos.
Stigmas turintys žmonės skiriasi savo elgesiu, išvaizda. Neretai kiti visuomenės nariai nenoriai, abejingai bendrauja su stigmatizuotais žmonėmis, nes šie jiems kelia baimę, nerimą. Dėl šios priežasties žmonės nepažinę stigmatizuotų vertina juos neigiamai, neretai ir blogai su jais elgiasi. Iš stigmatizuotų žmonių tarsi laukiama kažkokio elgesio - padaromos sąlygos, kai stigmatizuotasis pasielgia būtent taip ir ne kitaip, dėl to iškeltos hipotezės apie stigmas turinčius žmones pasitvirtina.Šis procesas kai stigmatizuotajam priskiriama blogas, neigiamas elgesys vadinamas stigmatizavimu. Jis gali padėti apsiginti nuo nerimo, sąžinės graužaties, nes turint neigiamą nuomonę galima save pateisinti ir su stigmatizuotasiais nebendrauti. Stigmatizuotieji tarsi vaidina „vaiko tarp suaugusiųjų" vaidmenį, nes būna pasyvūs, stengiasi nuo kitų tarsi pabėgti ar atkreipti į save dėmesį. (Jonės, 1984)
E.Goffman taip pat išskiria ir asocijuotą stigmą-kai žmogus, bendraujantis su stigmatizuotų, bet neturintis jokių stigmos požymių, priskiriamas prie stigmatizuotųjų grupės, arba jame kiti įžvelgia įvairius moralės, elgesio pakitimus, defektus.
Stigmatizavimo dydį lemiantys dalykai:
• Stabilumas - žmonės mažiau stigmatizuoja tuos, kurie atsikratę savo stigmos ir ši daugiau
neatsiras
Negatyvumas - kuo didesnė, labiau matoma stigma tuo blogiau ji vertinama.
• Stigmos kontroliavimas, atsakomybė už stigmą-tie, kurie patys pasirinko stigmą vertinamo neigiamiau, nei tie, kurie gavo ją ne nuo jų priklausančių aplinkybių
• Stigmos...