Stebimoji socialinio darbo praktika

Analizė
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Socialinio pedagogo paskirtis – spręsti ypač sunkias ir aktualias socialines visuomenės problemas. s. Socialinio pedagogo paskirtis – spręsti ypač sunkias ir aktualias socialines visuomenės problemas. s.

Įvadas

Socialinis pedagogas - asmuo, siekiantis padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigose, kitose socialinėse įstaigose. Pagrindinis stebimosios praktikos tikslas, supažindinti I kurso socialinės pedagogikos studentą su socialinio pedagogo darbo pobūdžiu. Suprasti, kad socialinio pedagogo paskirtis - spręsti ypač sunkias ir aktualias socialines visuomenės problemas. Socialinis pedagogas dirba išskirtinėmis sąlygomis su įvairiais žmonėmis, be “iš viršaus” nuleistų darbo planų, programų, visa tai jis turi susidaryti pats, atsižvelgdamas į socialines sąlygas. Socialiniam pedagogui tenka paveikti ne tik globotinį, bet ir tuos asmenis, nuo kurių priklauso kasdienis vaiko gyvenimas ir ateitis. Svarbiausias ir sudėtingiausias socialinės pedagogikos uždavinys - socialinis pedagogas privalo padėti žmogui geriau pažinti save ir aplinką, ypač socialinę kultūrinę terpę, orientuotis aplinkoje ir pačiam sureguliuoti savo santykius su grupe, visuomene. Padaryti taip, kad žmogus liktų kuo stabilesnis, kad jį mažiau veiktų išoriniai dirgikliai. Stebimoji praktika atlikta Šiaulių vaikų globos namuose, Šiaulių miesto nakvynės namuose ir Šiaulių miesto dienos užimtumo centre „Goda“ suteikė galimybę suprasti šio darbo specifiką ir pagrindinį socialinio pedagogo tiksla - suteikti žmogui galimybę tapti pačiu savimi.


Stebimoji praktika vaikų globos namuose
Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai
Grupė: 8 šeima, vaikų amžius nuo 9 m. iki 12 m.
Praktikos laikotarpis: 2007 09 10 – 2007 09 14

Globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, skirta globoti našlaičius, tėvų globos netekusius vaikus, teikianti socialines ir ugdymo paslaugas. Šiuo metu Šiaulių vaikų globos namuose gyvena 96 ugdytiniai nuo 4 m. iki 18 m. iš kurių 95 vaikai iš asocialių šeimų ir 1 vaikas našlaitis. Globos namų pagrindiniai tikslai,uždaviniai ir funkcijos.

Užtikrinti nuolatinę ar laikinąją globą vaikui, likusiam be tėvų globos. Užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą bei saugią ir sveiką aplinką, tinkančią augti, vystytis ir tobulėti. Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui, - puoselėti jo dvasines, psichines, fizines galias, diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti savarankišką, savo gyvenimą organizuoti ir vertinti gebantį žmogų.

Sudaryti sąlygas vaikui įgyti kultūros bei socialinę kompetenciją, tapti atsakingu už savo poelgius bei ugdyti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms. Rengti savarankiškam gyvenimui ir integracijai atviroje demokratinėje visuomenėje. Užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą (priežiūrą visą...