Statybinių medžiagų vežimo technologinio proceso organizavimas uab iris

 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Iris karjera. Uab iris karjera. Darbas uab iris. Iris karjera. Uab iris karjera. Darbas uab iris.

Turinys

Įvadas 3
1. Tiriamoji dalis 4
1.1. Įmonės charakteristika ir jos paslaugų apžvalga 4-5
1.2 Įmonės transporto parko apžvalga ir krovininės transporto priemonės dokumentai 6-7
1.3 Įmonės krovinių srautų apžvalga 8
1.3.1 Krovinių charakteristika 8
1.3.2 Krovinių srautų analizė 8-9
1.3.3 Krovinių srautų netolygumas 9-10
1.4 Eksploatavimo sąlygų charakteristika 10
1.5 Riedmenų tipo parinkimas 10
2. Technologinė dalis 11
2.1. Techninių eksploatacinių rodiklių maršrutuose skaičiavimas 11-18
3. Organizacinė dalis 19
3.1. Riedmenų išleidimo į liniją grafikas 19
3.2. Automobilių eismo tvarkaraščiai 19
3.3. Eismo grafikų sudarymas 20
3.4. Vairuotojų darbo grafikas 20
3.4.1. Reikalingas vairuotojų skaičius 20
3.4.2. Duomenys vairuotojų darbo grafikui sudaryti 20
Išvados ir pasiūlymai 21
Literatūros sąrašas 22
1 priedas 23

ĮVADAS

Lietuvos transporto politika tampa bendros ES transporto politikos dalimi, todėl mūsų rinkoje vykstantys pokyčiai susiję su ES taikomais reikalavimais. Transportas, tai ūkio šaka, apimanti transporto ir keleivių vežimą įvairiomis transporto rūšimis. Šiuo metu, kai sparčiai didėja pervežamų krovinių apimtys, krovinių gabenimui Lietuvos Respublikos politinėje sistemoje yra teikiama didelė reikšmė. Kuriasi naujos pervežimų įmonės, atsirado tolimųjų reisų vairuotojų trūkumas, tai tik dar labiau parodo, kad Lietuva kaip valstybė yra strategiškai palankioje vietoje, kad galėtų plėtoti ir vystyti šią ūkio šaką. Todėl žmogus užsiimantis krovinių vežimu turi mokėti sudaryti teisingą ir pasiteisinanti strategini planą, būti atsakingu ir gebėti greitai atsižvelgti į vykstančius rinkos pokyčius.
Kursinio darbo užduotyje duota schema, kurioje yra krovinių gabenimo maršrutai. Du iš jų yra švytuokliniai, jungiantys tik bazę ir tam tikrą parduotuvę. Likusieji trys jungia tą pačią bazę ir dar dvi parduotuves. Prieš bazę yra ATĮ,...