Statistikos organizavimas Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Statistika lietuvoje referatas. Statistika lietuvoje referatas.

Statistikos organizavimas Lietuvoje

Kiekvienoje pasaulio šalyje statistikos organizavimą reglamentuoja statistikos įstatymas. Šiuo metu yra parengtas Lietuvos Respublikos įstatymas, priimtas 1993 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo ir 1999 m. gruodžio 22 d. priimtas LR statistikos įstatymo pakeitimo įstatymas.
Pagal šį įstatymą statistiką Lietuvoje tvarko Respublikos statistikos departamentas bei administracinių vienetų statistiniai skyriai.
Statistikos departamentas organizuoja ir tvarko valstybinę statistiką, rengia masines statistikos darbų programas, jas įgyvendina, sprendžia bendruosius metodinius klausimus, teikia valstybės valdžios ir valdymo institucijoms numatytos apimties statistikos informaciją, atstovauja šalį tarptautinėse statistikos organizacijose.
Prie Statistikos departamento nuo 1994 m. veikia Statistikos Taryba. Ji nagrinėja svarbiausius statistikos organizavimo ir metodologijos klausimus, svarsto surašymą, statistinių registrų svarbiausių tyrimų metodologijos principus, teikia siūlymus statistikos departamentui.
Į Statistikos Tarybą įeina mokslo, suinteresuotų ministerijų, kitų institucijų, visuomeninių organizacijų atstovai. Jos nuostatus ir sudėtį tvirtina LRV.
Lietuvoje kaip ir kiekvienoje valstybėje masinius statistinius duomenis renka ir apibendrina tam tikras skaičius žmonių, dirbančių valstybinėse, žinybinėse ir privačiose struktūrose.
Statistikos...