Sporto klubas naga

Sporto referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

Sporto klubo referatas. Sporto klubo referatas.

Apie klubą

Veiklos pristatymas

Sporto klubas “Naga” yra visuomeninė nepelno siekianti organizacija. Klubo darbo tikslas - kelti vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių fizinės kultūros ir sportinį lygį, ugdyti jaunosios kartos dvasingumą, pagarbą tėvams, patriotiškumo jausmą bei vystyti sveikos gyvensenos įpročius ir įgūdžius įvairaus amžiaus, lyties ir socialinės padėties gyventojų grupėse. Taip pat supažindinti su kenksmingų įpročių prevencijos principais, visuomenės sveikatos aktualijomis. Čia glaudžiai bendradarbiaujama su kitomis šalies bei užsienio organizacijomis, dirbančiomis su jaunimu.

Moko

Klubas propaguoja ir moko rytų kovos menus - Muai-tai bokso, Kung-fu. Mokoma savigynos, sveikatingumo jogos, lankstumo, kvėpavimo pratimų. Užsiėmimai vedami vaikų (6-12 metų), paauglių (12-18 metų), suaugusiųjų (virš 18 metų) amžiaus grupėse. Klubo auklėtiniai aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto renginiuose (tarpklubinėse, tarpšakinėse varžybose, parodomuosiuose renginiuose, seminaruose).

Klubo užsiėmimų tikslai ir principai
· kelti vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių fizinės kultūros ir sportinį lygį,
· siekti aukšto sportinio meistriškumo, padėti vaikams visapusiškai vystytis,
· vystyti dvasingumą supažindinant su Lietuvos istorija, rytų kovos menų istorija ir filosofija,
· ugdyti sveikos gyvensenos įpročius ir įgūdžius organizuojant vasaros stovyklas gamtoje,
· supažindinti su kenksmingų įpročių prevencijos principais,
· sudaryti sąlygas sportuoti, bei stengtis atitraukti nuo žalingos gatvės įtakos vaikus iš socialiai remtinų bei probleminių šeimų.
Klubo pagrindinis principas - nenaudoti išmoktos kovos technikos blogiems tikslams, gerbti tėvus ir vyresnius žmones.

Klubo veiklos pagrindas
· Lietuvos kūno kultūros strategija 2000 04 27, priimta III Lietuvos sporto kongreso.
· Tarptautinio olimpinio sąjūdžio programa ,,XXI amžiaus dienotvarkė".
· Lietuvos Respublikos Seimo 1998 07 02 nutarimu Nr.VIII-833 patvirtinta Lietuvos sveikatos programa (Žin., 1998, Nr.64-1842).
Kung-Fu

"Mokykitės valdyti...