Spera bilietas

Referatas
 5
Microsoft Word 39 KB
2 puslapiai

21. Mokinių pažinimo ir mokslinio tyrimo metodai. Pedagoginis eksperimentas.
Metodas-tai veikimo, įvairių tyrimo būdų pažinimo būdas. 1. Konstatuojamieji (duomenų rinkimo, empiriniai) metodai. Juos neretai naudoja mokytojai, norėdami išsiaiškinti mokinių požiūrį į vieną ar kita klausimą. Pats universaliausias duomenų rinkimo metodas- stebėjimas. Tai tikslingas pedagoginio proceso, jo reiškinių, faktų suvokimas natūraliomis sąlygomis. Stebėjimai gali būti trumpalaikiai ir ilgalaikiai, žvalgomojo pobūdžio arba skirti išsiaiškinti esminiams dalykams. Pvz: nustatyti mokytojo darbo stilių. Šis metodas patogus ir prieinamas tuo, kad jį galima plačiai taikyti, nereikia didelio pasirengimo, lėšų. Bet stebėjimas nėra pakankamas. Jis negali būti visiškai patikimu informacijos rinkimo šaltiniu, nes nesikišama į pedagog procesą, nekeičiamos esminės sąlygos, o tik fiksuojama tai, kas matoma. Kitas gana universalus informac. Rinkimo metodas tai pokalbis. Toks metodas, kada tyrėjas klausimų pagalba renka faktinę medžiagą. Juo galima apklausti daug tiriamųjų. Pagal savo formą jis gali būti individualus ir grupinis, pagal turinį-apžvalginis, teminis, laisvasis. Svarbu pokalbiui tinkamai pasirengti: turėti aiškią temą, gerai suprasti pokalbio tikslą, numatyti pokalbio eigą, pagrindinius klausymus. Lemiama įtaką turi klausymų pobūdis: jie turi būti aiškus, suprantami, turi nekompromituoti pašnekovo. Pokalbio metu siekti sudaryti tinkama emocinę atmosferą, kuri skatintu atvirumą, nuoširdumą, pasitikėjimą. Gerai tai, kad pokalbį galimą nukreipti nuorima linkmę, grįžti prie jau nagrinėtų klausymų. Informacija gali būti renkama panaudojant anketas. Tai toks metodas, kai į seriją tikslingai parengtu klausymų atsakoma raštu. Jas siekiama išsiaiškinti anketuojamojo požiūrį į tiriamąjį reiškinį. Panaudojant anketas, labai svarbu neperkrauti anketos klausymais, jie turi būti aiškus....