Spalvotyros darbas

 5
Microsoft Word 52 KB
5 puslapiai

Spalvotyros referatai. Spalvotyros referatai.

VILNIAUS STATYBOS IR DIZAINO KOLEGIJA
INTERJERO DIZAINAS

SPALVOTYROS KURSINIS DARBAS

VA-13 kurso Studentė Tatjana Simakova

Vilnius
2004
TURINYS

1. Įvadas
2. Abstrakcijos apibrėžimas
3. Abstrakcionizmo šulai: Kazė Zimblytė ie Eugenijus Antanas Cukermanas
4. Abstrakcionistas Eugenijus Antanas Cukermanas
5. Abstraktaus meno interjere pavyzdžiai
6. Mano darbas
7. Išvados
8. Literatūros sąrašas

ĮVADAS

Karūna nebus tikrai karališka be brangakmenių, būsto ar viešų patalpų interjeras nebus dvasingas be dailės kūrinių. Bet nelygu, kokia aplinka supa dailės kūrinį, kad jis atskleistų visą savo vidinę galią, ir ne tas pats, kokio charakterio dailės kūriniu norima praturtinti vienokį ar kitokį interjerą, suteikti jam savitą emocinę gaidą. Dailės ir architektūros harmoningas ryšys ir taurus sąskambis – subtilios nuovokos ir išmanymo rezultatas.
Aš pasirinkau abstraktaus meno interjere temą ir pabandysiu ją atskleisti.

ABSTRAKCIJOS APIBRĖŽYMAS

ABSTRAKCIJA (iš lot. termino abst-ractio - atitraukimas; jį ėmė vartoti Boecijus kaip Aristotelio vartoto gr. termino vertinį) - viena iš pažinimo pusių, formų, kuri yra eilės daiktų savybių bei jų santykių atsiejimas mintyse ir kurios nors savybės arba santykio išskyrimas. A. reiškia ir tokio atsiejimo procesą, ir jo rezultatus. A. procese kartais tenka atsyti ir nuo kai kurių subjektyvių žmogaus galimybių. Pvz., neįmanoma "suskaičiuoti" visos natūrinės skaičių eilės, bet vis dėlto, atsyjant nuo šios galimybės, sukuriama aktualios (t. y. "suskaičiuotos", "užbaigtos") begalybės A. Abstrahavimo proceso rezultatai yra įvairios sąvokos ir kategorijos, pvz., materija, judėjimas, vertė. Bet koks pažinimas būtinai susijęs su A. procesais. Be jų neįmanoma atskleisti esmės, įsigilinti j objektą. Objekto suskaidymas ir jo esminių pusių išskyrimas, visapusiška jų analizė "grynu" pavidalu - visa tai abstrahuojan-
čios mąstymo veiklos rezultatas. Apie A. reikšmę pažinimui V. Leninas rašė: "Mąstymas, nuo konkretaus kildamas prie abstraktaus, jeigu jis yra teisingas. - nenuteista nuo tiesos, bet artėja prie jos. Materijos, gamtos dėsnio abstrakcija, vertes abstrakcija ir 1.1., žodžiu tariant, visos mokslinės (teisingos, rimtos, ne prasimanytos) abstrakcijos gamtą atspindi giliau, teisingiau, pilniau" (Raštai, t. 38, p. 157). A. pobūdį, taip pat tai, kas būtent išskiriama kiekvienu konkrečiu atveju ir nuo kurių objekto pusių atsyjama mintyse, apsprendžia praktinės bei pažintinės žmogaus veiklos uždaviniai ir tiriamo objekto prigimtis. Praktika yra ir kriterijus to, kiek abstrakcijos,...