Sociologija

Turinys. Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys. Šeima ir nepilnamečių nusikalstamumas. Bendraamžių įtaka. Mokykla. Nepilnamečių nusikalstamumo statistika 2002 m. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Instrumentarijus. Anketa. 14. Tikslai ir uždaviniai. Tikslas – atskleisti nepilnamečių nusikalstamumą lietuvoje. Uždaviniai. Paanalizuoti ...
Sociologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Pratarmė. Nuskambėjo pirmasis mokyklos skambutis. Pirmą kartą už vaiko pečių užsitrenkė klasės durys ir jis liko akis į akį su mokytoja. Taip prasidėjo vienas džiaugsmingiausių ir reikšmingiausių įvykių vaiko gyvenime. Šeima ir mokykla yra dvi institucijos kurios atsakingos už jaunosios kartos ugdymą. Šeima - giminystės ryšiais susieta mažiausia žmonijos bendruomenė ...
Sociologija,  Kursiniai darbai,  13 psl.
2011 06 25
Kauno ryšininkų mokykla. Darbuotojų sauga ir sveikata. Referatas. Kaunas. Turinys. Įvadas. Darbuotojų sauga ir sveikata lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių klasifikacija. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo aplinkai ir darbo vietoms???????????. ...
Sociologija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų samprata. Socialinės paslaugos yra labai svarbi socialinės sistemos dalis. Lietuvoje pati socialinių paslaugų sąvoka pradėta vartoti gana neseniai. Pradedant socialinių paslaugų sistemos kūrimą nebuvo nei jokių socialinių paslaugų plėtojimo tradicijų nei įstatyminės bazės. Ji buvo labai centralizuota ir institucionalizuota. Daugiausia ...
Sociologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Projekto tikslas. Pagrindimas. Darbo planas. Išlaidų sąmata. Vertinimo kriterijai. Laukiami rezultatai. Išvados. Literatūra. Įvadas. Socialinis darbas lietuvoje yra nuolat tobulėjanti veikla. Socialiniai darbuotojai susidurdami su gyventojų socialinėmis problemomis ieško vis naujesnių būdų spręsti susidariusias problemas. Toks ieškojimas – tai žinių įgijimas ...
Sociologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Įvadas. Socialinio elgesio samprata. Socialinių elgesį apibūdina ryšiai santykiai su kitais žmonės ryšius bei santykius lemiančios aplinkybės tokios kaip nuostatos arba vertybinės orientacijos ir ryšių santykių rezultatas – grupės statusų hierarchija jose. Sąveikaudamas su socialine aplinka žmogus pasireiškia kaip atskiras vienetas organizuotas vientisas. Bet juk kažkas ...
Sociologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Įvadas. Kodėl kai kurie žmonės nenori gyventi. Ieškant atsakymo į šį klausimą reikėtų pažinti ir aprašyti patį savižudybių reiškinį. Tik tada bus galima mėginti suprasti kodėl kažkam savižudybė gali tapti ilgai ieškotu būdu sunkiai situacijai įveikti. Kartais žmogus to ką jis ketina sau padaryti kaip reikiant nesuvokia kartais kažkas visai nerūpestingai rizikuoja ...
Sociologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Tema nvo situacijos lietuvoje analizė nvo veiklos ypatumai problemos jų sprendimo būdai bei perspektyvos. Turinys. Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų atsiradimas ir vystymasis. Nevyriausybinių organizacijų samprata. Nevyriausybinių organizacijų sistema lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų steigimas. Teisės normų ...
Sociologija,  Referatai,  39 psl.
2011 06 25
Įvadas. Pereinamuoju laikotarpiu visuomenėje atsiranda nauji požiūriai į žmonių darbinę veiklą jie kitaip pradeda vertinti savo padėtį savo socialines ir ekonomines pozicijas visuomenėje. Laisvos rinkos sąlygos įneša neišvengiamas pataisas socialiniams sluoksniams. Šio darbo tikslas – panagrinėti socialinės grupės – bedarbių – problemas skurdo priežastis valstybės ...
Sociologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Feministinio judėjimo ištakos. Feminizmo samprata. Moterų judėjimas lietuvoje. Feminizmo teorijos. Radikalusis feminizmas. Liberalusis feminizmas. Marksistinis feminizmas. Postmodernusis feminizmas. Šiuolaikinis požiūris į lytį. Lyčių nelygybės priežastys. Feministiniai judėjimai. Amazon feminizmas. Separatistės. Radikalus feminizmas. Lesbianizmas. Eco feminizmas. ...
Sociologija,  Kursiniai darbai,  13 psl.
2011 06 25
...
Sociologija,  Referatai,  54 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga?????????????????????????????????????. Socialinis mobilumas jo rūšys ir tipai????????????????????. ???. Vertikalus mobilumas????????????????????????????. Horizontalus mobilumas???????????????????????????. Karjieros mobilumas??????????????????????????????. Moterų mobilumas???????????????????????????????. Nacionalinių mažumų mobilumas?????????????????????????. ...
Sociologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Tyrimo planas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Tyrimo metodai. Temos aktualumas. Motyvacijos esmė. Bendrosios motyvo ir motyvacijos sampratos. Motyvacijos teorijos. Murray akivaizdžių poreikių teorija. Aldelfer poreikių teorija. Proceso teorijos. Lūkesčių teorijos. E. Lawler – l. Porter modelis. Mcclelland poreikių teorija. F. ...
Sociologija,  Kursiniai darbai,  10 psl.
2011 06 25
...
Sociologija,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Klonavimas. Klonavimas pastaruoju metu tampa labai aktualia problema sukeliančia nemažai diskusijų dėl moralės ir naujausių mokslo laimėjimų. Žinoma vargu ar rasime bent vieną šiuolaikinės biologijos ir medicinos technologijos sritį kuri nekeltų svarbių moralinių dilemų. Tačiau pirmieji mėginimai klonuoti embrionus sukėlė didelę etinių debatų audrą. Genetikos inžinerijos ...
Sociologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25