Socialinių ir ekonominių veiksnių įtaka komercijos plėtrai Lietuvoje

 5
Microsoft Word 147 KB
19 puslapiai

Turinys

Įvadas …………………………………………………………………….3

Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi perspektyvos ……………………4

Smulkių ir vidutinių įmonių strateginiai tikslai, pereinant į rinką ………10

Įmonės vystymosi strategijų prioritetai …………………………………12

Įmonės socialinė politika ……………………………………………….15

Gyvenimo lygio, kaip socialinio veiksnio, įtaka šalies raidai ………….16

Smulkus ir vidutinis verslas: dabartis ir problemos ……………………22

Smulkiojo ir vidutinio verslo problemos Lietuvoje ……………………29

Pensijos bus diferencijuojamos ………………………………………37

Smulkių ir vidutinių įmonių verslo sąlygos Lietuvoje …………………37

Priedas (lentelės) ……………………………………………………….41

Išvados ………………………………………………………………….43

Naudota literatūra ………………………………………………………44

Įvadas

Analizuojant socialinių ir ekonominių veiksnių įtaką komercijos plėtrai Lietuvoje galima neabejotinai teigti, kad šie veiksniai daro didžiulę įtaką įmonių formavimuisi. Kalbėdama apie komercines įmones, aš savo darbe pirmiausia analizuosiu smulkias ir vidutines įmones. Smulkaus ir vidutinio verslo problemos, manau, yra prioritetinė sritis mūsų valstybėje. Perėjus nuo komandinės ekonomikos prie rinkos ekonomikos, vykstant privatizavimo procesams Lietuvoje, smulkaus ir vidutinio verslo formavimasis susiduria su daugybe problemų, iškylančių socialinėse, ekonominėse ir politinėse srityse. Šalies politinė ir ekonominė situacija įtakoja verslo įmonių plėtrą ir ta įtaka daro stabdantį poveikį verslo plėtrai. Mūsų šalies ekonomika, dabar formuodamasi ant naujo – rinkos ekonomikos pagrindo, patiria daugybę įvairių nesėkmių, yra nestabili. Tam įtakos turi ir politiniai veiksniai, priimami nutarimai. Tat, be abejo, atsiliepia ir komercinių įmonių formavimuisi mūsų šalyje. Nestabili ekonominė būklė daro nestabilų ir privatų verslą Lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas mūsų šalyje nesulaukia pakankamo politikų dėmesio arba netgi politinių sprendimų neigiamų pasekmių. Ant nestabilaus ekonominio pamato verslas negali būti stabilus. Ekonominių veiksnių įtaka smulkiam ir vidutiniam verslui visuomet bus labai svarbi ir darys neabejotiną įtaką.
Visuomenės socialinė raida taip pat labai svarbi smulkaus ir vidutinio verslo formavimuisi. Perėjus nuo...