Socialinių įgūdžių kintamųjų lentelė hiperaktyvių vaikų grupei

Referatas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

Referatas hiperaktyvūs mokiniai. Referatas hiperaktyvūs mokiniai.

TURINYS

Įvadas1

Hiperaktyvus (pernelyg aktyvus) vaikas1

Hiperaktyvumo priežastys2

Situacija šeimoje ir mokykloje3

Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys4

Hiperaktyvių mokinių mokymas4

1). Kaip sudaryti mokymuisi tinkamas sąlygas4
2). Kaip duoti užduotis4
3). Kaip hiperaktyvūs vaikai turi atlikti užduotis5
4). Paskatinimas5
5). Vaiko nedėmesingumo kompensavimas specialiomis priemonėmis5
6). Patarimai mokytojui dirbančiam su hiperaktyviais vaikais6

Hiperaktyvaus vaiko charakteristika6

Socialinių įgūdžių kintamųjų lentelė hiperaktyvių vaikų grupei6

Baigiamasis žodis8

Literatūros sąrašas9

ĮVADAS

„Kitoks“ – judrus, negalintis susikaupti, nemandagus vaikas, suaugusiems kelia didesnį susirūpinimą, negu kiti vaikai. Juk niekada nekils mintis kaltinti aklo ar kurčio, kad jis ne toks kaip visi, tačiau vaikas, turintis elgesio, komunikacijos sutrikimo, hiperaktyvumo požymių, susiduria su sunkumais, kurie trukdo formuotis priimtiniems socialinėje, kultūrinėje, ekonominėje terpėje santykiams su visuomene, dažnai yra nesuprasti, atstumti labiau nei bet kurie kiti mūsų visuomenės nariai.
Vaiko teisių konvencijoje priimtoje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 metais lapkričio 20 dieną (ratifikuota Lietuvoje 1995 m.) I dalies 23 straipsnyje kalbama apie „kitokius“ vaikus. Ten nurodoma, kad tokie vaikai, turi teisę į ypatingą globą, auklėjimą ir mokymą, padedant jam gyventi visavertį gyvenimą, išsiugdyti kaip galima didesnį pasitikėjimą savo jėgomis ir integruotis į socialinę aplinką (Vaiko teisių konvencija, 2001) Deja, vyraujantis požiūris į tokius vaikus yra gajus - jie dažnai būna atstumtieji, kurių šalinamasi, nesuprasti daugelio: bendraamžių, mokytojų, auklėtojų, tėvų. Apie turinčius hiperaktyvumo sindromą dažnai manoma kaip prastai išauklėtus, nemokančius tinkamai elgtis, keistus vaikus, bet dažnai nežinoma kaip tokiems vaikams galima padėti
Tai kaip gi vis dėlto padėti hiperaktyviems vaikams, kaip keisti suaugusiųjų elgesį ir požiūrį į juos tiek namuose, tiek mokykloje, kaip pagerinti tokių vaikų mokymosi ir adaptacijos galimybes? Būtina šviesti visuomenę, skatinti savitarpio pagalbą, empatiją, humanišką požiūrį į kitokius žmones. Vaikams, turintiems šį sindromą reikia dėmesio- meilės, atsidavimo, žinių, bei bendro komandos darbo: pedagogų, medikų, socialinių darbuotojų, psichologų, tėvų, logopedų, visuomenės narių bei valdžios institucijų.

Hiperaktyvus (pernelyg aktyvus) vaikas
Daug vaikų darželyje, mokykloje ar namuose...