Socialinis darbuotojas ir socialinis pedagogas

Rašinys
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

Socialinis darbuotojas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra sustiprinti žmogaus prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, atstatyti ryšius su visuomene, padėti jam integruotis į ją ir skatinti pilnavertiškesnį žmogaus socialinį funkcionavimą.
Socialinis pedagogas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, padėti jam geriau adaptuotis visuomenėje, švietimo ar globos įstaigose, kitose socialinėse institucijose vykdančiose ugdymo funkcijas, panaudoti teorines žinias ir jas kūrybiškai perteikti, rengti socialines programas ir projektus, užtikrinti vaikų laisvalaikio veiklos formų įvairovę.

Socialinio darbuotojo kvalifikaciniai reikalavimai Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai
Socialiniu darbuotoju gali dirbti asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo specialybę aukštesniosiose arba aukštosiose mokyklose, rengiančiose šios specialybės darbuotojus pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas programas, suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialiniu pedagogu gali dirbti asmuo, įgijęs bazinį socialinio pedagogo išsilavinimą aukštosiose (kolegijose) ar universitetinėse mokyklose arba asmuo įgijęs socialinio darbuotojo išsilavinimą ir turintis pedagogo kvalifikacijos pažymėjimą ar bazinę socialinio pedagogo specializaciją, baigęs ilgalaikius perkvalifikavimo kursus ir gavęs atitinkamą kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti socialiniu pedagogu. Socialinių pedagogų rengimas ir kvalifikacijos suteikimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 368.
Socialinių darbuotojų etatai steigiami socialinės apsaugos įstaigose, sveikatos apsaugos įstaigose, vidaus reikalų tarnybose, nevyriausybinėse organizacijose, religinėse bendruomenėse. Socialinių pedagogų etatai steigiami švietimo institucijose ( įvairaus tipo bendrojo lavinimo mokyklose,...