Socialinio pedagogo pagalba vaikui ir jo šeimai

Referatas
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

. SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA ŠEIMAI
1.1 Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos rūšys ir formos

Socialinio pedagogo veiklos šeimoje objektu gali būti vaikas, suaugusieji šeimos nariai bei pati šeima kaip visuma. Socialinio pedagogo darbe su šeima išskiriamos trys sritys: edukacinė, psichologinė ir tarpininkavimo.
Edukacinę funkciją sudaro mokymas, auklėjimas, ugdymas, lavinimas, švietimas, t.y. aptariami ir sprendžiami tokie klausimai kaip: pedagoginis ir socialinis – psichologinis tėvų ruošimas būvimųjų vaikų auklėjimui, tėvų vaidmuo formuojant adekvačius vaikų santykius su bendraamžiais, įvairūs metodai auklėjant „sunkius“ vaikus bei paauglius, vaikų auklėjimo ypatumai atsižvelgiant į jų lytį, pozityvių santykių tarp vaikų ir suaugusių vystymo svarba, teisinga bausmių ir paskatinimo sistema, dažniausios tėvų klaidos auklėjant savo vaikus, vaiko darbų, mokymosi, poilsio bei pramogų organizavimas ir planavimas, vaiko, turinčio fizinių ir psichinių nukrypimų auklėjimas šeimoje ir panašiai.<>
Edukavimas pirmiausia vyksta konsultuojant tėvus ir dirbant su vaikais, sukuriant jiems specifines situacijas, kurias reikia šiuolaikiškai išspręsti. Tuo siekiama šeimos sustiprinimo ir efektyvesnio ugdomosios funkcijos realizavimo.<>
Psichologinė parama. Tai socialinio pedagogo pagalba, susidedanti iš dviejų komponentų: socialinės psichologinės paramos ir korekcijos.
Palaikymas – tai tinkamo mikroklimato šeimoje sukūrimas, esant trumpalaikiai krizei. Stresą patiriančioms šeimoms psichologinę paramą socialinis pedagogas gali teikti tik tuomet, kai jis turi reikiamą psichologinį išsilavinimą. Efektyvesnių rezultatų pasiekiama, tuo atveju, kai pagalba šeimai teikiama kompleksiškai: socialinis pedagogas, analizuodamas šeimos narių tarpusavio santykius, apibrėžia, išryškina problemą; psichologas įvairių psichologinių testų bei...