Socialinio darbuotojo etine atsakomybe klientui

 5
Microsoft Word 46 KB
3 puslapiai

Turinys

Įvadas 2
1. Etinė atsakomybė socialiniame darbe. 3
2. Profesinė reikšmė pagalbos procese 4
3. Konfidencialumas klientui 5
Išvados
Literatūra
Įvadas

„Šiuolaikiniame pasaulyje nėra prasmingumo, gyvybiškai svarbesnio uždavinio, kaip sujungti civilizacijos pasiekimus ir moralę, kultūrą ir etiką; šis uždavinys yra iššūkis ir išbandymas ne tik visai žmonijai, bet ir kiekvienam žmogui atskirai.“
A. Schweitzer

Sudėtingėjant socialiniam gyvenimui, atskiroms praktinės moralinės kompetencijos, - atsiveria nauji dorovės apmąstymo horizontai. Dabartiniuose moralės svarstymuose, be tradicinio požiūrio, susiduriama su dar dviem priešingais pastmoderniais požiūriai į etiką:
• Nereikia jokios etikos – cenzūros, moralistikos, ideologijos; nemadinga nurodinėti žmogui, kas yra gera, o kas – bloga.
• Etika yra pragmatiškai vertinga, mums visiems reikalinga, nes ja remiantis yra įmanoma sukurti mūsų visų gyvenimo gerovę; tobulinti atskiras socialinės dalykinės veiklos barus; tik sukūrę „savo veiklos taisykles („žaidimo taisykles“) – elgesio standartus, etikos kodeksus, ir jų laikydamiesi mes geriau jausimės, optimaliau veiksime, rezultatyviau dirbsime, nyks nepasitenkinimo, įtampos, nesaugumo pojūtis, taps humaniškesnis mūsų bendrabūvis.“
(N. Vasiljevienė, 2000, p. 7)

Socialinio darbo Lietuvoje šaknys glūdi humanizmo filosofijoje, tikėjimo, demokratijos idealuose. Artimo meilė, kantrumas, susivaldymas, gera kaimynystė, bendravimo jausmas susivaldymas, teisingumas, išmintis, tikėjimas ir viltis, uolumas, darbštumas, atjauta nuo seno yra būdinga lietuviams. Jiems šios savybės ir vertybės padėjo atlaikyti sunkius išmėginimus, įtvirtinti tautiškumą.

Darbo tikslas – aptarti socialinio darbuotojo etinę atsakomybę klientui.
1. Etinė atsakomybė socialiniame darbe ir su klientu

Žanas Polis Sartras veikale „Egzistencializmas yra humanizmas“ formuluoja vieną reikšmingiausių egzistencialistinės etikos postulatų: „Žmogus yra atsakingas už tai, kuo jis yra“. Vadinasi pirmas egzistencializmo veiksmas yra priversti žmogų valdyti save ir jausti atsakomybę už savo...