Socialinio darbo raida ir perspektyvos strėvininkų pensionate

Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

Turinys:
Įvadas--------------------------------------------------------------------------------------------02
1. Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas
1.1. Socialinės apsaugos svarba---------------------------------------------------------04
1.2. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija--------------------------04
1.3. Socialinio darbo esmė ir realizavimas--------------------------------------------05
1.4. Socialinio darbuotojo vaimuo------------------------------------------------------06
1.5. Socialinių paslaugų struktūra-------------------------------------------------------07
2. Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strėvininkų pensionate
2.1. Strėvininkų pensionato administravimas ir valdymas---------------------------08
2.2. Socializacija – socialinės patirties įsisavinimas----------------------------------08
2.3. Socialinio darbo reikšmė individui-------------------------------------------------09
2.4. Socialinio darbo specifika Stėvininkų pensionate--------------------------------09
2.5. Socialinės paslaugos, teikiamos Strėvininkų pensionate------------------------11
2.6. Bendruomenės ryšys su institucija-------------------------------------------------12
2.7. Kaip keitėsi požiūris į socialinį darbą----------------------------------------------12
Išvados-------------------------------------------------------------------------------------------15
Literatūra-----------------------------------------------------------------------------------------16
Priedai--------------------------------------------------------------------------------------------17

Įvadas

Socialinis ir ekoniminis šalies vystymasis yra esminis harmoningų žmogaus santykių su visuomene, jo pilnaverčio socialinio funkcionavimo garantas. Kiekvienai valstybei tenka didžiulis vaidmuo ir atsakomybė, laiduojant savo tautos socialinę pažangą ir gerovę, planuojant socialinio vystymo priemones, bei socialinių paslaugų infrastruktūrą. Dinamiškas Lietuvos politinis bei ekonominis vystymasis atskleidė daugybę socialinių problemų, todėl socialinėje srityje dirbančių specialistų reikalingumo bei socialinių darbuotojų profesionalumo klausimai šiandien jau niekam nekelia jokių abejonių.
Pasaulyje vis labiau įsitvirtina žmogaus socialinės raidos koncepcija, kurią 1990 m. pateikė Jungtinių Tautų Vystymo Programa. Žmogaus teisės ir žmogaus raida yra dinamiškos, viena nuo kitos priklausančios bei vien kitą papildančios sąvokos. Žmogaus socialinės raidos ir teisių integracija praplečia žmogaus pasirinkimo galimybes. Jos apima bendrą teisę ir atsakomybę už pagrindinius individo, visuomenės ir valstybės...