Socialinio darbo esme ir jos ypatumai

Referatas
 5
Microsoft Word 43 KB
3 puslapiai

SOCIALINIO DARBO ESMĖ IR JOS YPATUMAI

2

Turinys


1. Įvadas 3
2. Socialinio darbo praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos 3 - 4
3. Socialinio darbo turinys 4
4. Asmeninė patirtis socialiniame darbe 4 - 5
5. Pabaiga 5
6. Naudota literatūra 6

3

Įvadas

Socialinės problemos lydi žmogų nuo pat pasaulio pradžios. Problemų pobūdis keičiasi, įgauna skirtingas formas ir įvairiais būdais veikia žmogaus egzistenciją. Galbūt patys ryškiausi sunkumai žmogaus kelyje yra vargas ir skurdas bei jų pasekmės, kurie dažnai sunaikina žmogų įvairiuose jo egzistencijos tarpsniuose. Vargas, skurdas, nepriteklius yra lengviausiai pastebimi, sukelia gailestį, susirūpinimą, norą padėti. Todėl nenuostabu, kad visuomenė įvairiose sferose stengėsi ir stengiasi padėti vargstančiams. Būdai ir priemonės buvo įvairūs, atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas ir galimybes: per pavienius žmones ir šeimas, per labdaros organizacijas, vienuolynus, bažnyčias, valstybės ir kitokias organizacijas. Taip ir atsirado įteisinta – profesionali, socialinė pagalba.

Socialinio darbo praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos

Socialinio darbo ištakos glūdi humanizmo filosofijoje, religijoje bei demokratijoje. Plėtojantis socialiniam darbui išsirutuliojo keletas sąvokų, kurios tapo reikšmingomis. Penkios sąvokos svarbios mėginant suprasti, kaip kito teorinės žinios. Šios penkios sąvokos yra: įvertinimas, žmogus situacijoje, santykiai, procesas ir intervencija. Atkreiptinas dėmesys, kad šios penkios sąvokos atsirado „ įvairiais laikotarpiais „. Iki 1920m. darbo praktika bendrai vadinama ikiteorine. Socialiniai darbuotojai matė poreikius ir į juos atsakydavo, ieškodami problemos priežasties. Manyta, kad nustačius priežastis, savaime paaiškės sprendimo būdai ir socialinės blogybės bus panaikintos.Tai buvo laikas, kai dažniau buvo vartojamas terminas diagnozė. Iki 1930m. diagnozės nustatymo samprata labai pasikeitė. Pradėta vartoti medicinos sąvoka - gydymas. Dėmesio centre – individas ir detalus jo elgesio, pažiūrų ir santykių tyrimas. To meto palikimą šių dienų praktikai galima apibūdinti kaip ėjimą nuo...