Socialines paslaugos

Referatas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

Socialines paslaugos referatas. Socialines paslaugos referatas. Refertai socialiu paslaugu tema. Refertai socialiu paslaugu tema. Socialines globos paslaugos seneliams referatai. Recenzija apie socialines paslaugos. Tarpinis darbas apie socialines paslaugas. Fabijoniškių socialinių paslaugų namai referatas.

SOCIALINĖS PASLAUGOS

1. Socialinių paslaugų samprata

Socialinės paslaugos yra labai svarbi socialinės sistemos dalis. Lietuvoje pati socialinių paslaugų sąvoka pradėta vartoti gana neseniai. Pradedant socialinių paslaugų sistemos kūrimą, nebuvo nei jokių socialinių paslaugų plėtojimo tradicijų, nei įstatyminės bazės. Ji buvo labai centralizuota ir institucionalizuota. Daugiausia dėmesio buvo skiriama stacionarinės globos paslaugoms, kurias teikė valstybės pavaldumo globos įstaigos. Socialinės globos paslaugos praktiškai buvo teikiamos vien tik seniems žmonėms bei suaugusiems ir vaikams su negalia. Kitokios paslaugos, kaip pavyzdžiui, pagalba namuose, buvo menkai išsivystytos ir teikiamos labai fragmentiškai.
Šiuo metu socialinių paslaugų samprata iš esmės pakito. Socialinės paslaugos – tai įvairiapusė parama silpniems ir pažeidžiamiems visuomenės nariams. Jas teikia įvairūs administracinio lygio teikėjai : valstybiniai ir savivaldybiniai visuomeniniai. Šios paslaugos asmenims gali būti teikiamos nemokamai, apmokant iš dalies arba mokant pilną kainą. Jei asmuo ar jo šeimos nariai negali mokėti už suteiktas socialines paslaugas, tai už jas moka iš valstybės ar savivaldybės biudžeto šiam tikslui numatytų lėšų. Socialinės paslaugos peržengė tradicinės socialinės globos ribas ir yra orientuojamos į individo socialinę integraciją. Jos gali atlikti keturias pagrindines funkcijas:
• prevencijos – neleisti susidaryti tokioms sąlygoms, kurios sukeltų rimtas problemas irneįgalumą;
• globos – apsaugoti tuos, kurių saugumui ir gerovei kyla grėsmė;
• reabilitacijos – reabilituoti tuos, kurie jau nebegali gyventi normalaus socialinio gyvenimo;
• padėti žmonėms ir bendruomenėms, kurioms reikia socialinio advokato ar organizatoriaus pagalbos įvairiose piliečių atstovavimo struktūrose.
Socialinės paslaugos nagrinėjamos trim pagrindiniais aspektais: socialiniu,
ekonominiu ir teisiniu.
Socialinis aspektas.
Socialinės paslaugos yra socialinės politikos dalis. Pastaroji apima:
1. pinigines išmokas;
2. paslaugas, susijusias su globa, konsultavimu, socializacija, praktine pagalba ir panašiai;
3. socialinės paslaugos yra skiriamos įvairioms gyventojų grupėms ir įvairiems poreikiams tenkinti. Tačiau jos teikiamos asmenims tais jų gyvenimo tarpsniais, kai susiduriama su sunkumais ir patiriamas nepajėgumas dalyvauti moderniosios visuomenės gyvenime.

- 2 -
Ekonominis aspektas.
Socialinės paslaugos yra paslaugos, kurios vartotojui yra nemokamos arba žymia dalimi subsidijuojamos. Tuo požiūriu jos yra trijų tipų:
1. nemokamos, kai vartotojai gauna paslaugas nemokamai;
2....