Socialines atskirties vaikai

 5
Microsoft Word 142 KB
18 puslapiai

Kursinis darbas vaikas. Kursinis darbas vaikas.

Turinys:

Įvadas2
1. Socialinės atskirties samprata3
2. Socialiai pažeisti vaikai5
3. Marginalizacija ir socialinė izoliacija8
4. Socialinės atskirties grupės9
4.1 Rizikos grupės vaikai9
4.2 Gatvės vaikai12
4.2.1 Gatvės vaikams būdingi bruožai13
4.2.2 Priežastys dėl kurių vaikai palieka namus14
4.2.3 Siūloma pagalba gatvės vaikams14
4.3 Negalios samprata17
4.3.1 Neįgaliųjų socialinė atskirtis17
4.3.2 Neįgaliųjų vaikų integracija Lietuvoje20
4.3.3 Integracijos teorija ir praktika22
4.3.4 Integracijos nauda24
5. Lietuvos Respublikos 2004 - 2006 metų
Nacionalinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų planas27
Išvados29
Literatūra30

Įvadas

Šiandienos pasaulis kupinas didžiulių sukrėtimų, atradimų, ir socialinių permainų. Niekas tvirtai negalėtų pareikšti, kad mes patiriame didesnį stresą, nei prieš mus gyvenusios kartos, tačiau dėl vieno dalyko galime neabejoti – šiandien apie visuomenės ir atskirų jos narių problemas žinome kur kas daugiau nei anksčiau.
Pastaruoju metu vis dažniau girdime faktus apie vaikų teisių pažeidimus, vis daugiau vaikų kasdien išgyvena psichologines krizes, sukeltas streso ar ilgalaikės traumos. Fizinis smurtas, emocinė nepriežiūra, negalia, seksualinė prievarta – vaikams skaudi realybė. Kiekvienas vaikas gali patirti traumą, ar išgyventi krizę. Vieniems patirtą traumą užgydys laikas, kitus tai persekios visą likusį gyvenimą, palikdama nusivylimą suaugusių pasauliu ir menką tikėjimą, kad gyvenimas gali būti džiaugsmingas, įdomus ir geras.
Vaikai - mūsų ateitis ir gerovė. Tačiau dabartinis gyvenimas rodo visai kitaip, vaikai nuolat kenčia nuo suaugusiujų gyvenimo klaidų, jie nuolat patiria smurtą, skurdą, nepriteklių ir t.t
Elgetaujantys bei skurstantys gatvės vaikai – viena didžiausių visuomenės problemų. Būtent tie vaikai, kurie uždarbiauja, elgetauja gatvėse, yra nuskriausti jau vien dėl to, jog jie negali grįžti į normalią šeimą, kur jų laukia mylintys tėvai.
Plečiantis socialiniams santykiams vaikai su negalia bendrauja ne tik su tėvais, bet ir su kitais vaikais, dėl to iškyla problemos. Atsiranda neapibrėžtumo ir neužtikrintumo jausmas, vaikai dažnai pasijunta nelygiateisiai su aplinkiniais, praranda pasitikėjimą savimi ir kitais, ryškėja napilnavertiškumas. Todėl būtina integracija į visuomenę.
Šiame darbe bus aprašyti gatvės vaikai, jiems būdingi bruožai, priežastys, dėl kurių jie paliko namus ir siūloma pagalba. Toliau bus aprašyta negalios samprata, neįgaliųjų socialinė atskirtis ir neįgaliųjų vaikų integracija Lietuvoje. Taip pat bus trumpai apžvelgti...