Socialinės apsaugos ministerija

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 225 KB
32 puslapiai

Misija
Šalies socialinės politikos vaidmuo rinkos santykiais pagrįstoje visuomenėje yra itin svarbus. Socialinę politiką formuoja ir įgyvendina daug įvairaus lygmens institucijų. Pagrindinis uždavinys – formuoti ir įgyvendinti socialinės apsaugos ir darbo politiką – tenka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Ministerija formuoja ir įgyvendina tokią politiką, kurios galutinis tikslas – rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo galimybių didinimas ar lėšų ir paslaugų užtikrinimas, kai žmogus dėl objektyvių priežasčių negali savęs ir šeimos pakankamai aprūpinti iš darbo ar kitokių pajamų. Vykdydama šį atsakingą uždavinį, ministerija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir kitais teisės aktais.
Ministerijos misija yra sukurti ir įgyvendinti efektyvią darbo ir socialinės apsaugos politiką, siekiant sukurti kokybiško užimtumo galimybes ir užtikrinti visuomenės socialinį saugumą ir socialinę sanglaudą

Stuktūrinė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos schema

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė
VILIJA BLINKEVIČIŪTĖGimė 1960 m. kovo 3 d. Pakruojo rajone, Linkuvoje.
1983 m. Baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo teisininko specialybę.
1983-1984 m. Dirbo Socialinio aprūpinimo ministerijoje Žinybinės kontrolės ir instruktavimo skyriaus revizore.
1984-1990 m. Dirbo Socialinio aprūpinimo ministerijoje Pensijų valdybos Valstybinių pensijų skyriaus vyresniąja inspektore.
1990-1994 m. Dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Darbo santykių teisinio reguliavimo skyriaus konsultante, po to - vyriausiąja juriskonsulte.
1994 m. Paskirta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretore.
1996-2000 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė, atsakinga už socialinės paramos sritį.
2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta socialinės apsaugos ir darbo ministre.
2001m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta dvyliktosios Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministre.
2004 m. Išrinkta Seimo nare.
2004 m. vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanota Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžiumi.
2004 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta tryliktosios Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministre.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras
MEČISLOVAS ZASČIURINSKAS

Gimė 1946 m. kovo 29 d. Kaune.
1968 m. Baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją.
1968-1971 m....