Socialinė rupyba

Referatas
 5
Microsoft Word 47 KB
4 puslapiai

Ugdymo medžiagos rengimas ir panaudojimas narkotikų prevencijai mokyklai Baltijos šalyse


Narkotikų vartojimas Lietuvoje neturi senų tradicijų, tačiau, nepaisant to, narkomanija tampa grėsmingu socialiniu reiškiniu. Tyrimai rodo, kad narkotikai plinta tarp įvairioms socialinėms grupėms priklausančių jaunuolių. Jie platinami diskotekose ir kitose jaunimo pasilinksminimo vietose. Registruotų nusikaltimų, susijusių su narkotikais, skaičius nuo nepriklausomybės atkūrimo padidėjo devynis kartus. Į narkotikų vartojimų ir tuo susijusius nusikaltimus įtraukiami moksleiviai. Tyrimai rodo, kad apie narkotines ir psichotropines medžiagas moksleiviai žino gana daug. Jie domisi šiais klausimais, žino daugelio jų pavadinimus, pažįsta asmenis, vartojančius narkotikus, dalyvauja susibūrimuose, kuriuose vartojami narkotikai. Pastaruoju metu narkotikai tapo viena populiariausių moksleivių pokalbių temų. Deja jaunimui trūksta profesionalios informacijos apie narkotikų vartojimo padarinius ir jų žalą. Šio reiškinio paplitimą tarp moksleivių įtakoja prevencinio darbo bendros strategijos nebuvimas, atskirų institucijų bendradarbiavimo stoka. Narkomanijos problemos neįmanoma išspręsti įprastais būdais. Privaloma keisti visuomenės elgesį, požiūrį, šalinti priežastis ir tai reikia daryti organizuotai, sistemingai, derinant tikslus ir galimybes. Kovoti su narkomanija yra visų žmonių pareiga ir vienas iš svarbiausių valstybės bei savivaldybių uždavinių. Mokyklos vaidmuo bendroje šalies strategijoje yra apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo alkoholio, tabako, narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo. Tuo tikslu jaunimui diegti sveiką gyvenseną, kurti teisingą vertybinių orientacijų sistemą, formuoti savigarbos ir pasitikėjimo savimi bei saviauklos poreikį, ugdyti tinkamus gyvenimo įgūdžius ir formuoti tinkamą elgesį. Šiandien pedagogai vis dar pasigenda metodinės medžiagos, kuri palengvintų jiems dirbti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos darbą, padėtų pasiruošti paskaitoms, užsiėmimams, bei būtų parengta atskiriems amžiaus laikotarpiams, nes pedagogams dar labai trūksta patirties ir žinių dirbti šioje srityje. Prieinamoje jiems literatūroje dažniausiai dėstoma, kaip vartoti, bet ne kaip viso šito išvengti. O kad narkotikų prevencija yra būtina, manau niekas neabejoja.
Truputis statistikos:

Jungtinės Tautos narkotikų kontrolės programos regioninis Baltijos šalių projektas "Ugdymo medžiagos rengimas ir panaudojimas narkotikų prevencijai mokyklose Baltijos šalyse" . Projektas įgyvendinamas trijose Baltijos šalyse: Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Projektą pasirašė trijų minėtų šalių...