Socialinė parama teikiama šeimoms ir vaikams

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 71 KB
8 puslapiai

Ivadas apie socialine parama. Paramos šeimai politika referatas. Socialine parama lietuvoje ivadas. Ivadas apie socialine parama. Paramos šeimai politika referatas. Socialine parama lietuvoje ivadas.Socialinių paslaugų administravimo rašto darbas
SOCIALINĖ PARAMA, TEIKIAMA ŠEIMOMS IR VAIKAMS

Vilnius, 2003

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………….3
1. Socialinės paramos šeimai politika iki 2001 metų………………………………4
1.1. Piniginė socialinė parama………………………………………………4
1.2. Socialinių paslaugų sistemos plėtra……………………………………6
2. Socialinės paramos šeimai sistema 2001 – 2002 metais…………………………7
2.1. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų teikiama parama…………………8
2.2. Mažas pajamas turinčioms šeimoms teikiama parama………………….9
2.3. Socialinių paslaugų šeimoms plėtra 2001 – 2002 metais………………11
Išvados………………………………………………………………………………13
Literatūra……………………………………………………………………………14

ĮVADAS

Pastarojo laikmečio Lietuvos situacija, joje vykstančios socialinės – ekonominės permainos sąlygoja valstybės vykdomos socialinės bei šeimos politikos pagrindinius tikslus. Svarbi socialinės apsaugos sistemos dalis yra socialinė parama. Jos pagrindinis tikslas – sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas šeimoms, kurių gaunamos pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti patiems savimi – ribotas.
Šio darbo tikslas – supažindinti su pagrindine socialine parama, kuri teikiama Lietuvoje gyvenančioms šeimoms bei jų nariams. Aptariamos dvi sudėtinės socialinės paramos dalys – piniginė parama, įvairios garantijos, lengvatos bei socialinės paslaugos. Darbe analizuojama esama socialinės paramos sistema, jos plėtra bei pokyčiai.
Rašant darbą remtasi Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1999 – 2001 metų Socialiniais pranešimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklapiu.

SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI POLITIKA IKI 2001 METŲ

XX amžiaus paskutinio dešimtmečio ekonominės bei socialinės permainos palietė nemažą dalį Lietuvos gyventojų. Rinkos santykių formavimasis, nedarbo augimas, gyvenimo lygio smukimas, didėjanti socialinė nelygybė vertė peržiūrėti ir keisti šalyje vykdomą socialinę bei šeimos politiką.
Nedarbas, turtinė Lietuvos gyventojų diferenciacija atsispindėjo šeimose: mažėjo gimstamumas, daugėjo skurstančių, socialiai silpnų šeimų, auginančių vaikus. Tokioms šeimoms bei jų vaikams, siekiant padėti tenkinti jų būtiniausius poreikius, buvo mokamos...