Soc pedagogo darbas kaimo bendruomeneje

Referatas
 5
Microsoft Word 111 KB
14 puslapiai

Socialinis bendruomeneje referatas. Socialinis bendruomeneje referatas.

TURINYS

ĮVADAS 2
Socialinio pedagogo darbas kaimo bendruomenėje 3
Socialinio pedagogo veiklos metodai . 3
Pedagoginės psichoterapijos metodai 4
Įvairių elgesio nukrypimų profilaktikos metodai 4
Socialinio ugdymo metodai 4
Socialinio palaikymo metodai 5
Aktyvaus apmokymo metodai 5
Pedagoginiai metodai: 5
Psichoterapiniai metodai 6
Socialinio pedagogo darbo kaimo bendruomenėje metodai 7
Tinkami darbai socialiniam pedagogui 7
Kaip nustatyti ar reikalinga pagalba šeimai? 8
Kaip pagerinti šeimos socialinę sveikatą? 9
Socialinio pedagogo etinė pareiga bendruomenei 10
Kaimo socialinio pedagogo darbo su šeima metodika 11
Kaimo mokyklos socialinis pedagogas 13
Neįgalaus kaimo vaiko ir jo šeimos socialinės reabilitacijos darbo metodika 15
Kaimo socialinio pedagogo veiklos rezultatyvumo kriterijai 16
Kaimo socialinio pedagogo veiklos vertinimas 17
IŠVADOS 19
LITERATŪRA 20

ĮVADAS

Socialinio pedagoginio darbo tobulinimas neįmanomas be efektyvių darbo metodų, būdų, priemonių, išteklių, socialinės – pedagoginės veiklos technologijų panaudojimo, nes tai ir sudaro socialinio – pedagoginio darbo tyrimo objektą. Socialinio pedagoginio darbo metodiką vertinti kaip mokslinių žinių taikomąją sistemą, įskaitant socialinės ir ugdomosios pagalbos būdų, metodų, priemonių, technologijų visumą, paramą individui, ir sunkioje gyvenimo situacijoje, nuoseklių, tarpusavyje susijusių pedagogo ir kliento veiksmų, sąlygojančių efektyvų asmeninių ir socialinių problemų sprendimų sistemą. (1. 339 )
M. Gurajanova kelia klausimą: Kokie yra socialinio – pedagoginio darbo kaime metodikos uždaviniai. Pirmiausia, tai socialinio – pedagoginio darbo su skirtingomis gyventojų kategorijomis, skirtingomis socialinėmis grupėmis pagrindinių krypčių ir principų, formų ir organizavimo būdų atskleidimas. Antra, išmokyti žmones dirbti socialinį ugdomąjį darbą, išmokyti teikti socialinę – pedagoginę pagalbą, reikalaujančią socialinės adaptacijos, pedagoginės korekcijos, realibitacijos meno. Tai labai sunkus menas ir jis neateina pats savaime, o tik įgijus socialinio pedagoginio darbo kompetencijos, besiremiančios giliu ir įvairiapusiu socialinės pedagogikos bei socialinio darbo metodų išmanymu. Socialinio pedagoginio darbo metodika, aiškindamasi kliento problemų sprendimo būdus ir tikslą, būtinai nustato jų atitinkamą suderinamumą. Šį požymį turi tenkinti bet kuris metodas ar metodų visuma, jei norima pasiekti šiuos tikslus. (1. 339 )
Socialinės pedagogikos metodai, pasak M.Gurjanovos – tai bendri socialinio pedagogo ir kliento veiklos būdai, siekiant išspręsti konkrečias problemas....