Smurtas

Referatas
 5
Microsoft Word 171 KB
23 puslapiai

Smurtas referatas. Smurtas referatas.

Įvadas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnis pripažįsta žmogaus teisę į asmens neliečiamybę: draudžiama žmogų žeminti, žaloti, kankinti, žiauriai su juo elgtis. Joje akcentuojama viena svarbiausių prigimtinių vaiko teisių- gyventi be prievartos ir pažeminimo. Todėl Lietuva dar 1995 m. liepos 5 dieną ratifikavo Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją , kurios 34 straipsnis teigia, kad valstybės dalyvės įsipareigoja ginti vaiką nuo visų prievartos ir smurto formų. Deja, įvairių prievartos ir smurto apraiškų Lietuvoje iki šiol yra apstu, o pastangos pažaboti smurtą nėra labai sėkmingos, nes kovojama tik su smurtu viešose vi etose, o ne šeimose. Dažniausiai pasireiškia smurtas prieš vaikus, moteris ir pagyvenusius žmones.
Smurtas - tai šiurkšti prievarta, fizinės ir emocinės kančios, kurios siekia priversti savo auką kentėti ir taip įgyti jos atžvilgiu ypatingą galią.

Smurto formos

Smurtas prieš vaiką gali būti įvairiopas. Dažniausios formos yra šios:
1. Fizinis smurtas. Tai fizinė prievarta, slopinanti asmenybę. Fizinis
smurtas lietuvių šeimose vartojamos gana dažnai. Moksliniai tyrimai rodo, kad
mušamų vaikų šeimose yra 8 proc., kartais mušamų - 56 proc. Ne mažiau fizinio smurto yra prieš moteris (ypač patiriančias smurtą nuo sugyventinio) ir pagyvenusius žmones.
Fizinis smurtas tai- mušimas apdeginimas, skandinimas, stumdymas, nuodijimas, skausmo sukėlimas.
Prie fizinės prievartos taip pat priskiriamas vaikų pratinimas prie narkotikų, o kartais net per stiprus kūdikio vystymas.
2. Psichologinis smurtas. Gali būti įvairių tipų:
• Socialinė izoliacija - draudimas vaikui su bet kuo bendrauti, draugauti, nutraukimas normalios socialinės patirties. Taip diegiamas įsitikinimas, kad be smurtininko daugiau niekas neegzistuoja.
• Nesiskaitymas - negarbingas tėvų elgesys: motina ar tėvas atplėšia vaiko laiškus, skaito dienoraštį, išduoda vaiko paslaptis, tyčiojasi iš ko nors ir pan.
• Atstūmimas - vaiko nevertinimas, nepripažinimas: neleidžiama vaikui pajusti savo vertės, nepripažįstamas jo reikšmingumas, ir auka yra tik jo priklausinys. Vaikas tarsi „gauna žinią", kad jis nepageidaujamas, nemylimas, nereikalingas, blogas.
• Menkinimas - nuolatinis vaiko ar sutuoktinio, jų poelgių, pomėgių, darbų neigiamas vertinimas (esi netikęs, mažai uždirbi, nieko nemoki, nepadarai karjeros, per tave tik nemalonumai). Nuolatinis kitų žmogaus poreikių negerbimas, tyčiojimasis iš jų, menkinimas didina smurtaujančio asmens pranašumą, jo teisę įžeidinėti ir pan.
•Teorizavimas — nuolatinis vaiko ar sutuoktinio gąsdinimas (neduosiu, neleisiu, išvysiu),...