Smegenų šturmas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Vilniaus universitetas

SMEGENŲ ŠTURMAS

Referatas

Tikrino: prof. R.

Vilnius, 2003

Kūrybinio mąstymo strategijos

Kūrybiniai vadybos sprendimai ypač efektyviai gali būti ieškomi panaudojant grupinio protinio darbo technologijas, kadangi tokie darbo metodai pasižymi tokiais pranašumais kaip didesnė žinių visuma, didesnis požiūrių skaičius, priimtinesni bei universalesni sprendimai
Kūrybinio mąstymo ugdymui yra taikomos įvairios technikos, strategijos, vadinamosios euristikos.
Euristikos - tai taisyklių visuma, kuri taikoma, ieškant kūrybinio uždavinio sprendimo rakto. Svarbesnės jų, taikytinos ir mokymuisi, yra šios:
1) asociacijų kūrimo;
2) smegenų šturmas;
3) analogijos, panašumo ieškojimas;
4) hiperbolizavimo euristika;
5) agliutinacija (paradoksali integracija ir dezintegracija);
6) inversijos euristika (atvirkštinis mąstymas);
7) morfologinė analizė.

Nemažai darbo komandų įvairių idėjų prisirenka pasitelkdamos vadinamąjį smegenų šturmą. Kadangi pati smegenų šturmo idėja ir funkcija – gauti nemažą kiekį įvairių minčių arba sprendimų ir iš komandos narių galvų “ištraukti” viską, kas įmanoma ir surasti kuo palankesnį sprendimą susijusį su kokiu nors tikslu ar problema.
Darbe aptariama smegenų šturmo strategija. Svarbiausias smegenų šturmo šūkis - kuo daugiau idėjų ir jokios kritikos. Atitinkamai pasirengusi grupė greitai beria įvairias, net fantastines, idėjas, kurios vėliau vertinamos, užduodant klausimą "O kodėl taip nepadarius".

Smegenų šturmo principai

Pagrindinė smegenų šturmo idėja yra panaudoti smegenų asociacijos galią. Turint kažkokią specifinę idėją, susijusią su tam tikru subjektu, protas dažnai gali pasiūlyti su juo susijusias idėjas. Smegenų šturmas suponuoja du nuoseklius darbo etapus: 1) idėjų siūlymą; 2) pasiūlytų idėjų įvertinimą – kritinį svarstymą. Pradžioje organizuojama idėjų generatorių grupė, kurią paprastai sudaro 5–10 sprendžiamos problemos specialistų ir 2–3 diletantai. Smegenų šturmą reguliuoja vedlys, kuris nustato sesijos struktūrą ir užtikrina, kad grupė aktyviai...